Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2013

Νέοι Πρόεδροι στα Τοπικά ΣυμβούλιαΣύμφωνα με το Ν.4071/ 2012 - Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση που τροποποίησε διατάξεις του Καλλικράτη (Ν 3852/2012) και που προβλέπει:

"1. Πρόεδρος του συμβουλίου δημοτικής κοινότητας είναι ο υποψήφιος του συνδυασμού της πλειοψηφίας που έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση της ανακήρυξης.
2. Αν η θέση του προέδρου του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας κενωθεί λόγω θανάτου ή παραίτησης ή έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου ή εκείνος που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης δεν αποδεχθεί εγγράφως τη θέση, το αξίωμα καταλαμβάνει ο επόμενος σε σταυρούς προτίμησης σύμβουλος του συνδυασμού της πλειοψηφίας.
Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν από 1/1/2013" 

Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων από σήμερα είναι οι:
Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Ανθούσας
 
Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Γέρακα (παραμένει)
 
Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Παλλήνης


Η Ορκωμοσία Παράδοση- Παραλαβή  θα γίνει την 6-1- 2013
Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο τους
Πηγή:  http://www.dimitriskarras.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου