Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ανθούσας Τετάρτη 23 -5--2018


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
         ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
        Ιθάκης 12, Τ.Κ. 15344, Γέρακας

   ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΝΘΟΥΣΑΣ                                        Ανθούσα     17-   05 -  2018
    Πλατεία 25ης Μαρτίου,  Τ.Κ.153 49, ΑΝΘΟΥΣΑ
 ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210- 6666211,  210 -6667764                                                          
 ΦΑΞ:  210- 6031069
     
                                                                         
                                                                                         ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Συμβουλίου
1.      Μανάκος Αναστάσιος
2.      Καλλέ Σοφία
3.      Βίγλας Δημήτριος
4.      Τσομάκη Ευαγγελία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 4η συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας.

 Καλείστε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου μας επί της Πλατείας 25ης Μαρτίου στην Ανθούσα την 23 / 05 / 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00,                                  προκειμένου να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

 Θέμα 1ο: ‘’Ενημέρωση πεπραχθέντων – Προτάσεις’’
 Θέμα 2ο: ‘’Λήψη απόφασης για τις εορταστικές εκδηλώσεις – Ανθουσιώτικα 2018’’
           Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
          Δρακόπουλος  Πέτρος
 Κοινοποίηση:
Γραφείο Δημάρχου
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
Γραφείο Αντιδημάρχου κ. Μπάρπα Ιωάννη
Σύλλογοι - Φορείς
Πίνακας Ανακοινώσεων
Αρχείο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου