Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018

Παράταση ισχύος αδειών οδήγησηςΜε την υπ.αριθ. Πρωτ.:Α3/οικ. 70367/6709 Εγκύκλιο το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ,ενημερώνει:
Για την αποφυγή ταλαιπωρίας των πολιτών, σας ενημερώνουμε ότι άδειες οδήγησης κατόχων που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών και υποβάλλουν στις Διευθύνσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας μετά την30/8/2018, αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση της άδειας οδήγησης σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2012 (Α΄101) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018 εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την ημερομηνία προγραμματισμού της δοκιμασίας (για πρώτη φορά) προσόντων και συμπεριφοράς . Η ημερομηνία αυτή δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τρείς μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών
Για την ως άνω παράταση ισχύος χορηγείται σχετική βεβαίωση  από την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Οι Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας παρακαλούνται για τον προγραμματισμό των παραπάνω εξετάσεων δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς κατ’ απόλυτη προτεραιότητα.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
             ΑΘ. ΒΟΥΡΔΑΣ

      
Υπενθυμίζουμε ότι:
Βάσει του άρθρου 65 του ν.4530/2018 οι ηλικιωμένοι θα πρέπει ουσιαστικά να δώσουν ξανά εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης μόλις συμπληρώσουν το 74ο έτος της ηλικίας τους. Μάλιστα θα πρέπει να μπαίνουν σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (όπως ονομάζονται επίσημα οι εξετάσεις) κάθε τρία έτη, εκτός από τις ιατρικές βεβαιώσεις που προσκομίζουν.
Επιπλέον, οι οδηγοί που είναι πάνω από 80 ετών θα πρέπει να δίνουν εξετάσεις για δίπλωμα κάθε δύο χρόνια.
Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών οι ηλικιωμένοι θα κάνουν έναν κύκλο βασικής οδήγησης και δεν θα δίνουν όλο το πρόγραμμα των εξετάσεων.
Η παραπάνω διάταξη  έχει αρχίσει να ισχύει από 1-9-2018  και με την παραπάνω εγκύκλιο δόθηκε παράταση  μέχρι την 31-12-2018.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου