Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2018

Λειτουργία Γεωπύλης στο Δήμο Πεντέλης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 200 /6-12-2018 Δήμου Πεντέλης
Ο Δήμος Πεντέλης στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού  των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον δημότη του, παρέχει την δυνατότητα όρασης και λήψης γεωχωρικής πληροφορίας μέσα από την εφαρμογή  « Γεωπύλης» που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Δήμου (https://www.penteli.gov.gr/index.php/geopyli).
Μέσα από την πλατφόρμα του γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών και με την επιλογή της ανάλογης υπο-εφαρμογής μπορεί να λάβει πληροφορία με μια ματιά,  απλά επιλέγοντας  την θέση ενδιαφέροντος  για:
α) Τις ισχύουσες χρήσεις γης του Δήμου.
β) Τα πολεοδομικά δεδομένα, ισχύοντα και παλιότερα διατάγματα, όρους δόμησης, αλλά και για πιο ειδικά θέματα όπως τεχνικές εκθέσεις και διαγράμματα εφαρμογής.
γ) Δεδομένα σχετικά με την εκπαίδευση, όπως όρια ευθύνης και θέσεις σχολείων του Δήμου.
δ) Γενικά στοιχεία όπως κοινόχρηστοι και κοινωφελείς θεσμοθετημένοι χώροι, σημαντικά κτίρια και υποδομές του Δήμου.
ε)  Οικονομικά στοιχεία   σχετικά με τις τιμές ζώνης που θα ισχύουν από το 2019 στο Δήμο.
στ) Την πολιτική σχεδίαση εκτάκτου ανάγκης του Δήμου, όπου παρέχονται  οπτικοποιημένες όλες οι πληροφορίες  που χρειάζεται να γνωρίζει  ο δημότης σε περίπτωση  εκτάκτου ανάγκης.
ζ) Στοιχεία σχετικά με κυκλοφοριακά και συγκοινωνιακά θέματα, όπως στάσεις δημοτικής συγκοινωνίας και διαδρομές λεωφορείων της, στάσεις ΟΑΣΑ, κλπ.
η) Η γεωχωρική πληροφορία σχετικά με διανομές οικοπέδων του Υπουργείου Γεωργίας. 
θ) Όλα τα Φύλλα Εφημερίδας Κυβέρνησης   που αφορούν  τα πολεοδομικά διατάγματα και αποφάσεις του Δήμου, τα οποία ο χρήστης μπορεί να κατεβάσει.
Ι) Όλα τα σχέδια σε μορφή PDF και JPEG που αφορούν  τα πολεοδομικά διατάγματα και αποφάσεις του Δήμου τα οποία ο χρήστης μπορεί να κατεβάσει.
        Η εφαρμογή αυτή θα εμπλουτίζεται διαρκώς, ενώ θα γίνεται προσπάθεια για την άμεση απεικόνιση πιθανών  αλλαγών.
         Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εφαρμογή αποτελεί οπτικοποίηση της πληροφορίας και δεν υποκαθιστά τις αρμοδιότητες χορηγήσεων βεβαιώσεων αρμοδίων υπηρεσιών.   

Αρμόδια Διεύθυνση: Διεύθυνση Περιβάλλοντος Πολεοδομίας & Λειτουργιών Πόλης
Αρμόδιος Υπάλληλος: κ. Σκλήρης Φώτιος,
Τηλ: 213-2050027 εσωτ.127, Email:skliris@melissia.gr

Από το Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου