Τρίτη, 9 Ιουλίου 2019

συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
         ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
        Ιθάκης 12, Τ.Κ. 15344, Γέρακας

   ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΝΘΟΥΣΑΣ                                        Ανθούσα     04-   07 -  2019
    Πλατεία 25ης Μαρτίου,  Τ.Κ.153 49, ΑΝΘΟΥΣΑ
 ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210- 6666211,  210 -6667764                                                          
 ΦΑΞ:  210- 6031069
                                                                               
                                                                                         ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Συμβουλίου
1.      Μανάκος Αναστάσιος
2.      Καλλέ Σοφία
3.      Βίγλας Δημήτριος
4.      Τσομάκη Ευαγγελία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 3η συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας.


Καλείστε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου μας επί της Πλατείας 25ης Μαρτίου στην Ανθούσα την 09 / 07 / 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00,                                  προκειμένου να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

 Θέμα 1ο:  ‘’Ενημέρωση πεπραχθέντων – Προτάσεις’’
Θέμα 2ο:  ‘’Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ‘’ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ’’ επί των οδών Σίφνου 1 & Μυτιλήνης, της Δ.Ε. Ανθούσας του Δήμου Παλλήνης’’
Θέμα 3ο: ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ‘’Δημιουργία Εθελοντικής ομάδας’’           Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου


          Δρακόπουλος  Πέτρος

Κοινοποίηση:
Γραφείο Δημάρχου
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
Γραφείο Αντιδημάρχου κ. Μπάρπα Ιωάννη
Σύλλογοι - Φορείς
Πίνακας Ανακοινώσεων
Αρχείο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου