Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

 

Αγαπητοί συμπολίτες,

   Σας ενημερώνουμε ότι με την απόφαση 15/2021 του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η ανάρτηση της μελέτης πράξης εφαρμογής περιοχών επέκτασης, του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας( ΦΕΚ 167ΑΑΠ/2016). Η εξέλιξη αυτή είναι πολύ σημαντική για την οικονομική  ανάπτυξη της Δημοτικής μας Ενότητας και ανοίγει νέες ευκαιρίες για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της.

   Καλούνται  οι  ιδιοκτήτες,  των  οποίων  τα  γεωτεμάχια  (ακίνητα),  βρίσκονται  εντός  της  παραπάνω

Πολεοδομικής μελέτης, να λάβουν γνώση του Σχεδίου  της Πράξης Εφαρμογής,

το οποίο θα  αναρτηθεί διαδικτυακά ( λόγω των συνθηκών covid  -19 )

από   ΔΕΥΤΕΡΑ   05-04-2021   έως   την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   14-05-2021

στην   ιστοσελίδα    του    Δήμου  (www.pallini.gr - Ανακοινώσεις )

  Όσοι εκ των ιδιοκτητών ενδιαφέρονται μπορούν να εξυπηρετηθούν ηλεκτρονικά καταθέτοντας αίτηση  με  το  ΚΑΕΚ  της  ιδιοκτησίας  τους  στο  email: press@pallini.gr  Θα  τους  αποσταλεί απόσπασμα της πρότασης πράξης εφαρμογής και οι σχετικοί πίνακες, που αφορούν την ιδιοκτησία τους.  Σε  περίπτωση που απαιτείται μπορούν να  ζητήσουν να  ενημερωθούν τηλεφωνικά από  την

Τεχνική υπηρεσία στα τηλέφωνα 2106604649 -717 ώρες 9.00 π.μ.-12 μ. εκτός Παρασκευής) 

   Όσοι  έχουν  αντιρρήσεις  με  τα  στοιχεία  της  προτεινόμενης  Πράξης  Εφαρμογής,  πρέπει  μέσα  στην αποκλειστική προθεσμία της ανάρτησης να καταθέσουν ΕΝΣΤΑΣΗ με το ΚΑΕΚ της ιδιοκτησίας τους πλήρως τεκμηριωμένη, στο πρωτόκολλο του Δήμου Παλλήνης (email:  protokolo@0156.syzefxis.gov.gr τηλ  2106604678  -713)  αναφέροντας  τους  λόγους  για  τους  οποίους  ενίστανται,  συνοδευόμενη  με αποδεικτικά στοιχεία που στοιχειοθετούν τις αντιρρήσεις τους. (Έντυπο ένστασης επισυνάπτεται) Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 1337/83, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων της ως άνω περιοχής δεν έχουν υποβάλλει μέχρι σήμερα δήλωση ιδιοκτησίας, πρέπει να την υποβάλουν στο παραπάνω διάστημα στο πρωτόκολλο του Δήμου. Γίνεται γνωστό στους ιδιοκτήτες, ότι αν δεν υποβληθεί δήλωση Ιδιοκτησίας: α) είναι αδύνατη οποιαδήποτε δικαιοπραξία  εν  ζωή  και  αυτοδικαίως  και  απολύτως  άκυρη,  εφόσον  πραγματοποιηθεί,  β)  δεν  θα χορηγείται άδεια οικοδομής στο ακίνητο και γ) στον Πίνακα της Πράξης Εφαρμογής το ακίνητο θα φαίνεται αγνώστου ιδιοκτήτη.

    Για Ενημέρωση–Διόρθωση–Συλλογή Δηλώσεων Ιδιοκτησίας και συνοδευτικών εγγράφων όπως επίσης και  τυχόν ενστάσεων (Άρθρο  12  Ν.  1337  & Ν.  2242/94),  κάθε  ιδιοκτήτης  (πλήρη  κυριότητα,  ψιλή

κυριότητα, επικαρπία) μαζί με την δήλωση ιδιοκτησίας (έντυπο που επισυνάπτεται η ευρίσκεται στο διαδίκτυο) απαιτείται να υποβάλει:

1.      Συμβόλαιο ιδιοκτησίας μέχρι και πριν την ημερομηνία 28-05-2014( απλή φωτοτυπία) Πιστοποιητικά μεταγραφής των τίτλων ιδιοκτησίας (απλή φωτοτυπία)

2.      Πρόσφατο πρωτότυπο μερίδας του κάθε ιδιοκτήτη (πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία) του ακινήτου πριν από 28-05-2014 μέχρι σήμερα (πρωτότυπο από υποθηκοφυλακείο).

3.      Πιστοποιητικά βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων (πρόσφατα πρωτότυπα από υποθηκοφυλακείο).

4.      Κτηματολογικό φύλλο ακινήτου και Κτηματολογικό διάγραμμα από το Εθνικό κτηματολόγιο (Πρόσφατα).

Όσοι  εκ  των  ιδιοκτήτων  έχουν  αποκτήσει  εμπράγματο  δικαίωμα  ιδιοκτησίας  στην                                παραπάνω  περιοχή  με τα  τις  05-9-2017  (Οριστικοποίηση  του  Εθνικού  Κτηματολογίου  μαζί  με   την  δήλωση  ιδιοκτησίας (έντυπο που επισυνάπτεται ευρίσκεται  στο διαδίκτυο  )

απαιτείται να υποβάλλουν:

1.      Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ( απλή φωτοτυπία)

2.      Κτηματολογικό φύλλο ακινήτου και Κτηματολογικό διάγραμμα από το Εθνικό κτηματολόγιο

 

                                                                              ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΘΟΥΣΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου