Σάββατο, 15 Μαΐου 2021

Οδήγηση μοτοσυκλέτας έως 125 cc με δίπλωμα αυτοκινήτου: τι άλλαξε στη νομοθεσία


  Διευκρινιστική εγκύκλιος για οδήγηση μοτοσικλέτας εως 125 cc με δίπλωμα αυτοκινήτου

Ο νόμος 4784/2021 (ΦΕΚ Α' 40/16-3-2021), άρθρο 54, δίνει τη δυνατότητα οδήγησης δικύκλων, σε κατόχους διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου (το κλασικό δίπλωμα κατ. Β'), με τις εξής προϋποθέσεις:

1) Για την οδήγηση μοτοποδηλάτου (κατηγορία ΑΜ, έως 50 κυβικά εκατοστά), ο/η οδηγός πρέπει :

1-να κατέχει την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (Β) πάνω από έξι έτη και

2-να έχει συμπληρώσει την ηλικία των 27 ετών.

Άρα, όσοι είναι 27 ετών και άνω και έχουν δίπλωμα αυτοκινήτου για περισσότερα από 6 έτη, μπορούν να οδηγούν και "50αράκι" χωρίς άλλη διαδικασία.

2) Για την οδήγηση ελαφρού δικύκλου (κατηγορία Α1, έως 125 κυβικά εκατοστά) ο/η οδηγός πρέπει :

1- να κατέχει την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου πάνω από έξι έτη,

2-να έχει συμπληρώσει την ηλικία των 27 ετών και

3-να λάβει πρακτική εκπαίδευση 5 μαθημάτων.

Άρα, όσοι είναι 27 ετών και άνω και έχουν δίπλωμα αυτοκινήτου για περισσότερα από 6 έτη και έχουν κάνει και 5 μαθήματα, μπορούν να οδηγούν και "παπάκι μέχρι 125 cc" χωρίς άλλη διαδικασία.

3) Η κατηγορία Β, ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας Α1 (έως 125 κυβικά), μόνο εντός της Ελληνικής Επικράτειας, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

i. κατοχής της κατηγορίας ΑΜ πάνω από τέσσερα (4) έτη,

ii. κατοχής της κατηγορίας Β πάνω από (4) έτη,

iii. συμπλήρωσης της ηλικίας των είκοσι επτά (27) ετών.»

Άρα, όσοι είναι 27 ετών και άνω και έχουν δίπλωμα μοτοποδηλάτου (50cc) για πάνω από 4 έτη, δίπλωμα αυτοκινήτου για περισσότερα από 4 έτη, μπορούν να οδηγούν και "παπάκι μέχρι 125 cc" χωρίς άλλη διαδικασία.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4784/2021

Άρθρο 54

Κατηγορίες αδειών οδήγησης και ισοδυναμίες - Τροποποίηση των άρθρων 3 και 4 του

π.δ. 51/2012  Περισσότερα στο : blogmetafores@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου