Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

Άρχισαν οι εγγραφές στους Βρεφονηπιακούς – παιδικούς Σταθμούς του Δήμου

Άρχισαν σήμερα , 22 Μαΐου, οι εγγραφές των παιδιών από την ηλικία των οκτώ μηνών (συμπληρωμένη ηλικία την ημερομηνία υποβολής της αίτησης).

Απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής είναι:

1.      Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
2.      Βεβαίωση υγείας παιδιού, από παιδίατρο
3.      Για εργαζόμενους στο Δημόσιο τομέα: Βεβαίωση εργασίας και πρόσφατη μηνιαία ανάλυση μισθοδοσίας και των δύο γονέων
4.      Για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό φορέα: Βεβαίωση εργασίας και των δύο γονέων, από τον εργοδότη με τις πρόσφατες μηνιαίες αποδοχές και φωτογραφία πρόσφατων ενσήμων ή βεβαίωση ασφάλισης από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα   Εργαζόμενοι που έχουν πρόσφατη πρόσληψη εργασίας θα καταθέτουν και αναγγελία πρόσληψης από τον Ο.Α.Ε.Δ
5.      Ελεύθεροι επαγγελματίες: Βεβαίωση ασφάλισης ααπό τον οικείο ασφαλιστικό φορέα
6.      Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2015
7.      Φωτοτυπία τελευταίου λογαριασμού ΄ΔΕΚΟ (ΟΤΕ - ΔΕΗ –ΕΥΔΑΠ) ή βεβαίωση μονίμου κατοικίας από το Δήμο
8.      Υπεύθυνη δήλωση
9.      Προκειμένου για αλλοδαπούς άδεια νόμιμης παραμονής(επικυρωμένη) στην Ελλάδα και των δύο γονέων

Έντυπα παραλαβής  αιτήσεων διατίθενται :
·         Στα Δημοτικά καταστήματα Ανθούσας, Γέρακα και Παλλήνης
·         Στους βρεφονηπιακούς-παιδικούς σταθμούς και
·         Στην ιστοσελίδα του Δήμου μας: www.pallini.gr

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται από σήμερα Δευτέρα 22 Μαΐου 2017 και έως την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017 ( 09:30 έως 13:00) στο κτίριο της Δ.Ε Παλλήνης (πρώην Δημαρχείο)
Για οιανδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στη διευθύντρια του Ν.Π κ Σοφία Σμέρου στο τηλ. 210 6667931 ή στο γραφείο του Ν.Π 210 6604726.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου