Πέμπτη, 4 Απριλίου 2019

Περιφερειακές εκλογές 2019. Πότε και πως ψηφίζουμε


Η αναλυτική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για τις περιφερειακές εκλογές 2019
 1. Χρόνος διενέργειας των εκλογών
Oι εκλογές για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών της περιόδου που αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 20234 θα διεξαχθεί την Κυριακή 26 Μαΐου 2019
Oι εκλογές θα διεξαχθούν ταυτόχρονα με τις δημοτικές εκλογές και τις εκλογές για την ανάδειξη των αντιπροσώπων της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Η ψηφοφορία, ωστόσο, θα διενεργηθεί σε διαφορετικές κάλπες.
Στις εκλογές αυτές η ψηφοφορία διεξάγεται για την ανάδειξη:
• Περιφερειαρχών
• Περιφερειακών συμβούλων
Η ψηφοφορία θα αρχίσει την 7η πρωινή και θα λήξει την 7η βραδινή ώρα της ίδιας ημέρας.
Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας, αυτή θα διεξαχθεί την επόμενη Κυριακή 2 Ιουνίου 2019, με ίδια ώρα έναρξης και λήξης
Αν κατά την ημέρα διενέργειας των περιφερειακών εκλογών σε ένα ή περισσότερα εκλογικά τμήματα δεν διεξαχθεί η ψηφοφορία, αυτή θα γίνει την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019
2. Εκλογείς
Δικαίωμα ψήφου στις περιφερειακές εκλογές έχουν όλοι οι δημότες είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο Δήμου της οικείας περιφέρειας, καθώς και οι πολίτες των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των δήμων αυτών και οι οποίοι σωρευτικά
• έχουν συμπληρώσει το 17 έτος της ηλικίας τους, δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι και την 31.12.2002
• δεν έχουν στερηθεί το εκλογικό τους δικαίωμα.
Σημειώνεται ότι οι εκλογείς με δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με τα ανωτέρω ψηφίζουν για περιφερειάρχη και για περιφερειακούς συμβούλους.
Δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις περιφερειακές εκλογές όσοι Έλληνες πολίτες έχουν στερηθεί το εκλογικό τους δικαίωμα, δηλαδή όσοι βρίσκονται σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και όσοι στερήθηκαν το δικαίωμα αυτό λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης για κάποιο από τα εγκλήματα που περιέχονται στον Ποινικό και Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, για όσο χρόνο διαρκεί αυτή η στέρηση.
Λεπτομέρειες σχετικά με το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι των πολιτών της Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα, παρέχονται στην αρ. 38/77029/24.12.2018 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών.
Η άσκηση εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική
Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται:
• Oι κάτοικοι του εξωτερικού
• Όσοι έχουν υπερβεί το 70 έτος της ηλικίας τους
• Όσοι διαμένουν την ημέρα της ψηφοφορίας σε απόσταση μεγαλύτερη από 200 χιλιόμετρα από το εκλογικό τμήμα όπου ψηφίζουν
Στις περιφερειακές εκλογές οι ετεροδημότες ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα μόνο στο Δήμο στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, και όχι στον τόπο διαμονής τους
Διευκρινίζεται, επίσης, ότι στις περιφερειακές εκλογές δεν συντάσσονται ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι για τους κρατούμενους και τους ναυτικούς
Πηγή: http://www.odigostoupoliti.eu/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου