Τρίτη, 2 Απριλίου 2019

Τα έξοδα ανακαίνισης του σπιτιού που μειώνουν το λογαριασμό της εφορίας


Οι φορολογούμενοι που έχουν στην κατοχή τους ακίνητα είναι οι αγαπημένοι πελάτες της Εφορίας και αυτό γιατί πληρώνουν   μέχρι και τέσσερις διαφορετικούς φόρους κάθε χρόνο.
Ειδικά όσοι αποκτούν εισοδήματα από βραχυχρόνια ή μακροχρόνια μίσθωση καλούνται να πληρώσουν σε φόρους μέχρι και τρία   ενοίκια από αυτά που εισπράττουν.
Τα εισοδήματα από τα ενοίκια φορολογούνται με συντελεστές που ξεκινάνε από 15% για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ και φθάνουν   έως 45% .

Εάν μάλιστα οι φορολογούμενοι έχουν εισοδήματα που υπερβαίνουν τις 12.000 ευρώ τότε επιβαρύνονται και με εισφορά   αλληλεγγύης 2,2% έως 10%. Και το γαϊτανάκι των φόρων δεν σταματά στο φόρο που επιβάλλεται στο εισόδημα που αποκτούν οι   φορολογούμενοι καθώς έρχεται να προστεθεί ο ΕΝΦΙΑ και ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ στην περίπτωση που η αξία του ακινήτου   υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.

Όσοι δεν έχουν εισπράξει ενοίκια μπορούν να γλιτώσουν από το φόρο εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της δήλωσης έχει  εκδοθεί εις βάρος του ενοικιαστή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής  ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

Οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες έχουν τρόπο να περιορίσουν τη φορολογική τους επιβάρυνση.
Η λύση βρίσκεται στις δαπάνες επισκευής του ακινήτου. Δεν είναι λίγοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι πριν ανεβάσουν   κάποια κατοικία τους στις ψηφιακές πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb, Booking, HomeAway) προχωρούν στην ανακαίνισή της.
   
 Έτσι, όσοι πραγματοποίησαν το 2018 δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης ή είχαν άλλες πάγιες και λειτουργικές δαπάνες  θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αναγνωρίζεται και φέτος, αυτόματα κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης, έκπτωση 5% επί του  ακαθάριστου εισοδήματος από εκμισθώσεις ακινήτων ως συνολικό ποσό ετησίων δαπανών.
Η έκπτωση εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το είδος και τη χρήση αυτών και υπολογίζεται αυτόματα επί του δηλωθέντος ακαθάριστου    εισοδήματος, κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης, οπότε για την κατοχύρωση δεν απαιτείται η συμπλήρωση κάποιου ποσο  στη φορολογική δήλωση ούτε η συγκέντρωση των σχετικών δικαιολογητικών
.
Αποζημίωση στον ενοικιαστή
Επίσης όσοι εκμισθώνουν επαγγελματικούς χώρους θα πρέπει να γνωρίζουν ότι από το ακαθάριστο εισόδημα εκμίσθωσης επαγγελματικής   στέγης εκπίπτει το ποσό της αποζημίωσης που έχει καταβάλει ο ιδιοκτήτης στον ενοικιαστή για την πρόωρη λύση της επαγγελματικής  μίσθωσης.
Για την απόδειξη του ποσού της αποζημίωσης που καταβάλλει, βάσει νόμου, ο εκμισθωτής στο μισθωτή για τη λύση της μισθωτική  σχέσης ακινήτου, απαιτείται ο ιδιοκτήτης να έχει κρατήσει τη σχετική απόδειξη καταβολής της αποζημίωσης, την οποία οφείλει  να έχει εκδώσει ο ενοικιαστής.
Πηγή:newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου