Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2020

Κορωνοϊός: Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ),για τα μέτρα .


Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), με θέμα τα κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.
  Στην ΠΝΠ περιγράφονται αναλυτικά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση, για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορονοϊού και συνοψίζονται ως εξής: 
 - Αναστολή καταβολής ΦΠΑ υπό προϋποθέσεις.
 - Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων.
- Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.
- Έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας.
- 'Αδεια ειδικού σκοπού δημοσίων υπαλλήλων και λοιπές διευκολύνσεις.
 - Αναβολή των συνεδριάσεων των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).
 - Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων για ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα στέγασης
- Αναστολή προθεσμιών διαδικασίας χορήγησης επιδόματος γέννησης. - Θέματα συμβάσεων του υπουργείου Οικονομικών
. - Παράταση αναστολής καταβολής ΦΠΑ για πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC»
. - Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19.
 - Προσωρινή αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών.
 - Ρυθμίζονται ζητήματα του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του υπουργείου Τουρισμού και του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
- Παράταση ισχύος αδειών διαμονής, λόγω εξαιρετικών αναγκών.
 - Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών έκτακτων προμηθειών για κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας.
 - Προσωπικό κλάδων υγείας.
 - Διάθεση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
 - Διατάξεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
. - Ματαίωση παρελάσεων.
- Μετάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων.
Πηγή: www.lifo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου