Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2020

Ο ΑΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΡΑΣΕ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ στην Ανθούσα.

Έγινε σήμερα 31-12-2020 από το ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ,στη σελίδα του Δήμου,  η διακήρυξη

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: Διάνοιξη και κατασκευή τμήματος οδού Σουλιωτών στην Δ.Ε Ανθούσας με ειδικό αντιολισθητικό μπετόν λόγω μεγάλης υψομετρικής διαφοράς.» ΑΡ. ΜΕΛ 25/2020

Με τη μελέτη  στο  Κεφ , Β  στο Άρθρο 11 προβλέπονται:

΄΄11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Η παρούσα μελέτη αφορά την εκτέλεση εργασιών Διάνοιξης και κατασκευή τμήματος οδού Σουλιωτών

στην Δ.Ε Ανθούσες με ειδικό αντιολισθηρό μπετόν λόγω μεγάλης υψομετρικής διαφοράς.

Οι εργασίες που απαιτούνται είναι:

1. Χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές –καθαιρέσεις)

2. Οδοστρωσία (βάση –υποβαση και στρώση στρ

3. Τεχνικές εργασίες (κρασπεδορειθρα, αναβιβασμός η καταβιβασμός φρεατίων , κατασκευή  οικιακών συνδέσεων).

4. Εργασίες κατασκευής αντιολισθηρου οδοστρώματος με σκυρόδεμα λόγω της μεγάλης

υψομετρικής διαφοράς)

5. Εργασίες περίφραξης με κιγκλιδώματα απλού σχεδίου  ΄΄

Λεπτομέρειες στη σημερινή  . 31-12-2020. Δημοσιευθείσα  ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ του Δήμου Παλλήνης στο: http://www.pallini.gr/posts/3157

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου