Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

Μειώσεις και απαλλαγές στα Δημοτικά τέλη στο Δήμο Παλλήνης

Το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης με αρ. απόφασης 352/2016, ενέκρινε το πλαίσιο περί της μείωσης ή απαλλαγής των δημοτικών τελών σε ευπαθείς ομάδες για το 2017.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
vΜείωση σε Α.Μ.Ε.Α με ποσοστό αναπηρίας 67% έως 80% και ετήσιο δηλωθέν εισόδημα έως 15.000€..
Απαλλαγή σε Α.Μ.Ε.Α με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και ετήσιο δηλωθέν εισόδημα έως    15.000€.
vΜείωση σε μονογονεϊκή οικογένεια και ετήσιο δηλωθέν εισόδημα έως 15.000€.
    Απαλλαγή σε μονογονεϊκή οικογένεια και ετήσιο δηλωθέν εισόδημα έως 10.000€.
vΜείωση σε τρίτεκνες  οικογένειες και δηλωθέν εισόδημα 18.000€
   Απαλλαγή σε τρίτεκνες  οικογένειες και δηλωθέν εισόδημα 12.000€
vΜείωση σε πολύτεκνες οικογένειες και δηλωθέν εισόδημα 25.000€ .
    Απαλλαγή σε πολύτεκνες οικογένειες και ετήσιο δηλωθέν εισόδημα έως 15.000€
vΜείωση σε ανέργους με ετήσιο δηλωθέν εισόδημα έως 10.000€.
    Απαλλαγή με ετήσιο δηλωθέν εισόδημα έως 7.000€.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ü  Αίτηση, Υπεύθυνη Δήλωση  (στο γραφείο 3, Έσοδα)
ü  Αντίγραφα Ε1, Ε9, εκκαθαριστικού
ü  Αντίγραφα λογαριασμών Δ.Ε.Η (2 όψεις) και Ύδρευσης
ü  Αντίγραφο Δ.Α.Τ ή Διαβατηρίου
ü  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (3μήνου)
ü  Απόφαση από Κ.Ε.Π.Α ( μόνο ανάπηροι)
ü  Βεβαίωση πολυτεκνίας Α.Σ.Π.Ε  (Βεβαίωση σπουδών για τα ενήλικα τέκνα)
ü  Διοικητικό ή δικαστικό έγγραφο αποδεικτικό μονογονεϊκότητας  ή επιμέλειας τέκνων.
ü  Βεβαίωση μακροχρόνιας ανεργίας (Άνεργοι μόνο, Ο.Α.Ε.Δ 12μηνου)
ü  Βεβαίωση απορίας από Πρόνοια (Άποροι μόνο)
ü  Μισθωτήριο ή Συμβόλαιο ιδιοκτησίας.

Πληροφορίες : 210 6604621

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου