Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        
          ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
       Ιθάκης 12, Τ.Κ. 15344, Γέρακας

    ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΝΘΟΥΣΑΣ                                        Ανθούσα     25  -   1    -  2017
    Πλατεία 25ης Μαρτίου,  Τ.Κ.153 49, ΑΝΘΟΥΣΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210- 6666211,  210 -6667764                                                        
ΦΑΞ:  210- 6031069
   
                                                                       
                                                                                         ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Συμβουλίου
1. Μανάκος Αναστάσιος
2. Καλλέ Σοφία
3. Βίγλας Δημήτριος
4. Τσομάκη Ευαγγελία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 1η συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας.


Καλείστε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου μας επί της Πλατείας 25ης Μαρτίου στην Ανθούσα την 30η / 01 / 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00,  προκειμένου να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

  Θέμα 1ο: ‘’Ενημέρωση πεπραχθέντων - Προτάσεις’’
Θέμα 2ο: ‘’ Λήψη απόφασης αντιστήριξης οδού Σουλιωτών’’          Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

         Δρακόπουλος  Πέτρος

Κοινοποίηση:
Γραφείο Δημάρχου
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
Γραφείο Αντιδημάρχου κ. Μαντζώρου Ανδρέα
Σύλλογοι - Φορείς
Πίνακας Ανακοινώσεων
Αρχείο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου