Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2018

ΧΑΡΑΤΣΙ 108 ΕΥΡΩ ΣΤΟΥΣ 74ΡΗΔΕΣ

  Χαράτσι 108 ευρώ (τα 60 ευρώ προκαταβολικά, πριν από τις εξετάσεις) θα πρέπει να πληρώσουν οι ηλικιωμένοι άνω των 74 ετών για να ανανεώσουν το δίπλωμα οδήγησής τους. Στη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Μεταφορών διευκρινίζεται ότι το νέο καθεστώς επανελέγχου των διπλωμάτων οδήγησης ισχύει για ανανέωση άδειας οδήγησης όσων έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 74 ετών κατά την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης άδειας οδήγησης.

 Οι ενδιαφερόμενοι, λοιπόν, με την κατάθεση της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης για την ανανέωση άδειας οδήγησης θα πρέπει να πληρώσουν τα εξής: • 50 ευρώ (e-παράβολο 23) για τις δαπάνες της ανανέωσης άδειας οδήγησης, • 10 ευρώ (e-παράβολο 23) για τις εξετάσεις οδήγησης. Εφόσον ο «υποψήφιος» περάσει τις εξετάσεις, θα πρέπει να πληρώσει και τα εξής για να πάρει το δίπλωμά του: • 30 ευρώ (e-παράβολο 28) για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης, • 1 8 ευρώ για την καταβολή παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΤΣΑ.

Οσον αφορά τώρα τις εξετάσεις: Το όχημα με το οποίο προσέρχεται στη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς ο ενδιαφερόμενος οφείλει να διαθέτει ισχύον ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την κάλυψη της έναντι τρίτων αστικής ευθύνης από ατύχημα κατά την κυκλοφορία του. Τα οχήματα με τα οποία θα διενεργείται η εξέταση θα πρέπει να είναι εσωτερικά και εξωτερικά καθαρά (υαλοπίνακες, καθρέφτες, πινακίδα αριθμού κυκλοφορίας), διότι σε διαφορετική περίπτωση δεν θα διενεργείται η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς. Μετά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, η αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών εκδίδει Δελτίο Εκπαίδευσης και Εξέτασης, το οποίο μέχρι την προσαρμογή του πληροφοριακού συστήματος εκδίδεται χειρόγραφα. Στο ΔΕΕ αναγράφονται τυχόν ιατρικοί περιορισμοί, με τη μορφή κωδικών αριθμών. Σε περίπτωση που η επιτροπή έχει βάσιμες ενδείξεις για πιθανούς περιορισμούς για την ικανότητα οδήγησης του ενδιαφερομένου, δεν διενεργείται ή διακόπτεται η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς. Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς ολοκληρώνεται στο σημείο εκκίνησης με ενημέρωση του ενδιαφερομένου για το αποτέλεσμά της. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται από την επιτροπή για τη δυνατότητα επανεξέτασής του από πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια επιτροπή.
Πηγή: ΕΦΗΜ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελ 1-17/ 24-10-2018

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου