Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2018

Παραχώρηση ακινήτων στο «Υπερταμείο».


1.              Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αρ. ΥΟΙΚ 0004586ΕΞ2018 απόφαση Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2320/Δ/19.6.2018) το «Υπερταμείο» δεσμεύει υπό την ιδιοκτησία του μεγάλο αριθμό ακινήτων τη ζώνη ευθύνης των Δήμων της Ελλάδας.
2.              Από τον έλεγχο που διενήργησε η Δ/νση Περιβάλλοντος Πολεοδομίας και Λειτουργιών Πόλης του Δήμου μας διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός ακινήτων εντός και εκτός σχεδίου του Δήμου μας τα οποία δεσμεύονται.
3.              Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι στο site του Δήμου μας υπάρχει πίνακας με τους κτηματολογικούς αριθμούς ΚΑΕΚ καθώς και αρχείο .kml το οποίο λειτουργεί με την εφαρμογή Google earth, ώστε να μπορεί ο χρήστης να εντοπίσει τα ακίνητα αυτά. Επισημαίνεται ότι υπάρχει δυνατότητα, κατόπιν ραντεβού, να υποδειχθούν αυτά από αρμόδιο υπάλληλο της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Λειτουργιών Πόλης του Δήμου μας (κ. Σκλήρης Φώτιος, τηλ. 2132050027, 2132050030).
4.              Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

Αρμόδια Διεύθυνση: Διεύθυνση Περιβάλλοντος Πολεοδομίας & Λειτουργιών Πόλης
Αρμόδιος Υπάλληλος: κ. Σκλήρης Φώτιος,
Τηλ: 213-2050027 εσωτ.127, Email:skliris@melissia.gr

Ανακοίνωση 176 /25 Οκτ.2018 Δήμου Πεντέλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου