Κυριακή, 21 Μαρτίου 2021

ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Δ.Ε ΑΝΘΟΥΣΑΣ

                Μετά την έγκριση  από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παλλήνης στη συνεδρίαση της     19ης Μαρτίου 2021, η Πρώτη Ανάρτηση της  Πράξης  Εφαρμογής των περιοχών της  Ανθούσας,         της εγκεκριμένης  Πολεοδομικής Μελέτης επέκτασης Ρυμοτομικού Σχεδίου( ΦΕΚ 167ΑΑΠ/2016),      θα αναρτηθεί  (λόγω covid-19) διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του Δήμου www.pallini.gr (στήλη Ανακοινώσεις).

          ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ:  Οι ιδιοκτήτες των οποίων τα γεωτεμάχια (ακίνητα) βρίσκονται εντός      της παραπάνω Πολεοδομικής Μελέτης  να λάβουν γνώση του Σχεδίου της Πράξης Εφαρμογής το οποίο     θα αναρτηθεί στην  ιστοσελίδα του Δήμου www.pallini.gr

Από τη  ΔΕΥΤΕΡΑ  05-04-2021    έως την  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  14-05-2021

Όσοι ιδιοκτήτες ενδιαφέρονται μπορούν να εξυπηρετηθούν ηλεκτρονικά, καταθέτοντας αίτηση με το ΚΑΕΚ της ιδιοκτησίας τους στο  email: press@pallini.gr και θα τους αποσταλεί  Απόσπασμα της Πρότασης Πράξης Εφαρμογής και οι σχετικοί πίνακες που αφορούν την ιδιοκτησία τους.

Σε περίπτωση που απαιτείται μπορούν να ζητήσουν να ενημερωθούν τηλεφωνικά από την Τεχνική Υπηρεσία στα τηλέφωνα : 210-6604649 -  717 ώρες 09:00 – 12:00        εκτός Παρασκευής.

Όσοι έχουν αντιρρήσεις με τα στοιχεία της προτεινόμενης Πράξης Εφαρμογής, πρέπει μέσα στην αποκλειστική προθεσμία της ανάρτησης να καταθέσουν :

ΕΝΣΤΑΣΗ με το ΚΑΕΚ της ιδιοκτησίας τους πλήρως τεκμηριωμένη, στο πρωτόκολλο του Δήμου ΠΑΛΛΗΝΗΣ (email: protokolo@0156.syzefxis.gov.gr τηλ210-6604678 – 713)  αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους ενίστανται, συνοδευόμενη με αποδεικτικά στοιχεία που στοιχειοθετούν τις αντιρρήσεις τους (Σχετικό έντυπο στη ιστοσελίδα Δήμου)

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ  ότι σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 12 του Ν1337/83,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων της ως άνω περιοχής δεν έχουν υποβάλει μέχρι σήμερα δήλωση ιδιοκτησίας πρέπει να την υποβάλλουν στο παραπάνω διάστημα στο πρωτόκολλο του Δήμου.

ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΝΩΣΤΟ  στους ιδιοκτήτες ότι αν δεν υποβληθεί δήλωση ιδιοκτησίας:

· Είναι αδύνατη οποιαδήποτε δικαιοπραξία εν ζωή και αυτοδικαίως και απολύτως άκυρη, εφόσον πραγματοποιηθεί.

·         Δεν θα χορηγηθεί άδεια οικοδομής στο ακίνητο

·         Στον πίνακα της Πράξης Εφαρμογής το ακίνητο θα φαίνεται αγνώστου ιδιοκτήτη.

Για  Ενημέρωση – Διόρθωση – Συλλογή Δηλώσεων Ιδιοκτησίας και συνοδευτικών εγγράφων, όπως επίσης και τυχόν ενστάσεων (Άρθρο 12 Ν 1337 & Ν 2242/94), κάθε ιδιοκτήτης (πλήρη κυριότητα ψιλή κυριότητα , επικαρπία) μαζί με τη δήλωση ιδιοκτησίας ( έντυπο στην ιστοσελίδα Δήμου) απαιτείται να υποβάλλει :

· Συμβόλαιο ιδιοκτησίας μέχρι και πριν την ημερομηνία 28 – 05 – 2014 (απλή φωτοτυπία)

· Πιστοποιητικά μεταγραφής των τίτλων ιδιοκτησίας (απλή φωτοτυπία)

· Πρόσφατο πρωτότυπο μερίδας του κάθε ιδιοκτήτη (πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα , επικαρπία) του ακινήτου πριν από 28 – 05 – 2014 μέχρι σήμερα. (Πρωτότυπο από το Υποθηκοφυλακείο)

· Πιστοποιητικά βαρών , διεκδικήσεων, κατασχέσεων ( πρόσφατα από Υποθηκοφυλάκειο)

· Κτηματολογικό φύλλο ακινήτου και Κτηματολογικό διάγραμμα από το Εθνικό Κτηματολόγιο (πρόσφατα)

     Όσοι εκ των ιδιοκτητών έχουν αποκτήσει εμπράγματο δικαίωμα ιδιοκτησίας στη    παραπάνω  περιοχή μετά τις 05 – 09  - 2017 ( οριστικοποίηση του Εθνικού Κτηματολογίου μαζί με τη δήλωση ιδιοκτησίας (έντυπο) απαιτείται να υποβάλλουν:

·           Συμβόλαιο ιδιοκτησίας (απλή φωτοτυπία)

·         Κτηματολογικό φύλλο ακινήτου και Κτηματολογικό διάγραμμα από το Εθνικό Κτηματολόγιο.

 ΠΑΡΑΙΝΕΣΗ: Άμεση Ενημέρωση –Συγκέντρωση Απαιτουμένων Εγγράφων από σήμερα  . Ο χρόνος λίγος και η πανδημία  μας δυσκολεύει


Πηγή: Εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσιας Δήμου αρ. πρωτ 8354/16-03-2021 Συνεδρίαση 19/3  Δημοτικού Συμβουλίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου