Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013

104 θέσεις εργασίας για το Δήμο Παλλήνης μέσω ΟΑΕΔ

104 θέσεις εργασίας για το Δήμο Παλλήνης, περιέχονται σε προκήρυξη του ΟΑΕΔ με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων να ξεκινάει στις 13/11/2013 και να διαρκεί έως τις 20/11/2013 και ώρα 12:00 (μεσημέρι).

Οι 104 θέσεις με εποπτεύοντα φορέα το Δήμο Παλλήνης αφορούν
  • TE 52 (εκ των οποίων 3 ΚΕΠ)
  • ΔΕ 35 
  • ΠΕ 17
ενώ υπάρχουν και 4 θέσεις για την Παλλήνη με εποπτεύοντα φορέα τον ΟΑΕΔ (2 στο ΚΠΑ2 & 2 στο ΕΠΑΣ). 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων στην ενότητα e-Υπηρεσίες / Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα:
http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1632

Για την ΑΙΤΗΣΗ, κάντε κλικ στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.oaed.gr/index.php?option=com_programms&view=free&id=7&Itemid=929&lang=el

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στη διαδικασία έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

1. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοί τους είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
3. Εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
4. Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
5. Άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

Η αμοιβή όσων απασχοληθούν σε κοινωφελή εργασία θα είναι 490 ευρώ, αν πρόκειται για ανέργους άνω των 25 ετών και 427 ευρώ για τους ανέργους κάτω των 25 ετών, με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
Πηγή:www.dimitriskarras.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου