Σάββατο, 28 Οκτωβρίου 2017

Εορτασμός επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940 στην Ανθούσα Αττικής.


Με ιδιαίτερη σεμνότητα περηφάνια και σεβασμό, γιορτάστηκε και φέτος στην Ανθούσα μας,  η επέτειος για ΄΄Το βροντερό  ΟΧΙ  των Ελλήνων την 28 Οκτωβρίου 1940’’.Μετά την Θεία Λειτουργία στην κατάμεστη από πιστούς Εκκλησία μας επακολούθησε η  δοξολογία όπου ο πατέρας Ιωάννης  με το κήρυγμα,  μας αφύπνισε Θρησκευτικά και Εθνικά συναισθήματα. (Παρατίθεται στο τέλος  το κήρυγμα).


Στη συνέχεια στην πλατεία Ηρώων τελέστηκε επιμνημόσυνος δέηση υπέρ των πεσόντων και τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε η Δντρια του Δημοτικού Σχολείου κ Ριμπά Αιμ. φέρνοντας στη μνήμη μας όλο το ιστορικό. 
Ακολούθησε η κατάθεση των στεφάνων στο Μνημείο Ηρώων η τήρηση 1 λεπτού σιγή και η ανάκρουση του Εθνικού  Ύμνου.
Βοηθούντος και του καλού καιρού απολαύσαμε στη συνέχεια τα βλαστάρια μας που  έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και με περηφάνια παρέλασαν καταχειροκροτούμενα από όλους.  ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  (Φωτογραφίες από την παρέλαση στο τέλος της ανάρτησης)

Παρατίθεται το:
Κήρυγμα   28ης Ὀκτωβρίου  2017
Ἡ  μεγάλη  σημερινή  ἑορταστική  καὶ  ἱστορική  ἡμέρα  μᾶς  δίνει  τὴν  εὐκαιρία  νὰ  ἐνώσουμε  τὰ  δύο  χαρακτηριστικά  τοῦ  λαοῦ  μας,  τὴν  Ἐλληνική,   καὶ  τὴν  Ὀρθόδοξη  Χριστιανική  ἰστορία  καὶ  παράδοσή  μας,  καὶ  μέσα  ἀπό αὐτά  νὰ  προβληματιστοῦμε  καὶ  νὰ   ὑποψιαστοῦμε  γιά  τὰ  γεγονότα  πού μᾶς  ἀγγίζουν,  καὶ  τὰ  ὁποῖα  τείνουν  νὰ  ἀλλοιώσουν,  ἤ  νὰ  μεταλλάξουν τὰ βιώματα  τῶν  προγόνων  μας,  οἱ  ὁποῖοι  ἔχουν  ποτίσει  τὴν  Ἐλληνική γῆ  καὶ  ὄχι  μόνο,  μέ  τὸ  δοξασμένο  πολύτιμο  αἷμα  τους,  ἀφήνοντας  ὡς  παρακαταθήκη  τὴν  συνέχιση καὶ  ἀνανέωση  τῶν  πολύτιμων αὐτῶν  στοιχεῖων  πού  ἀναδεικνύουν  τὸ  εἶναι  αὐτοῦ  τοῦ λαοῦ.
Τὸ  ποτισμένο  μὲ  Ἐλληνικό  ἡρωϊκό  αἷμα  Ἐθνικό  μας  Σύμβολο,  ἡ  σημαία  μας, πλέον  δέν  μπορεῖ  νὰ  εἰσέρχεται  στούς  ἱερούς  Ναούς μετά  ἀπό  ἐγκύκλιο  τοῦ  Ὑπουργείου  Παιδείας, γιά  ποιόν  λόγο  δέν γνωρίζουμε. Ἄν  ὅμως  κοιτάξουμε  μὲ  προσοχή  τήν  σημαία  μας  θά  δοῦμε  ὄτι  ἀποτελεῖται  ἀπό  ἐννέα  ὀριζόνιες  φαρδιές  λωρίδες,  πέντε  γαλάζιες  καὶ  τέσσερεις  λευκές,  ὅπως  ἐπίσεις  στό  πάνω  καὶ  ἀριστερά  μέρος  τὸν  Τίμιον  Σταυρό,  λάβαρο  τῆς  ὁρθοδοξίας. Δέν  γνωρίζω  κατά  πόσον  ἐμεῖς  καὶ  τὰ   παιδιά  μας  ξέρουμε  τὴν ἐρμηνεία  τοῦ  σχεδίου  καὶ  ἀποτυπώματος  τῆς  Ἐλληνικῆς  σημαίας  καὶ  νὰ  ἀντλήσουμε  κάθε  πτυχή  καὶ  λεπτομέρεια ὄπως  μᾶς  ὑπενθυμίζει  ὁ  Ἐθνικός  μας  ὕμνος:  « ἀπ’τὰ  κόκκαλα  βγαλμένη τῶν  Ἐλλήνων  τὰ ἱερά».
Ὁ  συμβολισμός  εἶναι  ὁ  ἐξής   καὶ θὰ  πρέπει  νὰ  τὸν  κάνουμε  κτήμα  μας.  Οἰ ἐννέα λωρίδες  συμβολίζουν  τὰ  ἐννέα  Ἐλληνικά  Πελάγη  πού εἶναι, ἡ  Μεσόγειος  θάλασσα, τὸ Αἰγαιο, Ἰόνιο, Λυβικό, Καρπάθιο,Κρητικό, Ἰκάριο, Μυρτώο, καὶ  τὸ  Θρακικό Πέλαγος, καὶ  οἰ  πέντε  γαλάζιες λωρίδες  ἔχουν  τὸ  χρώμα  τῶν  θαλασσῶν  μας, καὶ οἰ ἀντίστοιχες λευκές  τούς  ἀφρούς   τῶν  κυμάτων  τους. Ἐπίσης  οἰ  ἐννέα  αὐτές  λωρίδες  μοιράζονται  ἰσάξια μεταξύ  τους  τίς  ἐννέα  συλλαβές  ἀπο  τὶς  αἱματοβαμμένες  λέξεις  « Ἐλευθερία  ἤ  Θάνατος».
Δέν  ξέρω  ἄν  ὡς  Ἔλληνες  πολίτες  βαθειά  στήν  συνείδησή μας  ὑπάρχει  κάτι  πού  νὰ  μᾶς  ἐνοχλεῖ,  ἤ  στά  βάθη  τῆς  ψυχῆς  μας  κάτι  πού  νὰ  πονάει.
Δέν  ξέρω  ἄν  τὰ  μάτια  μας  μποροῦν  νὰ  κοιτάξουν  τὸ  σκῆπτρο  τῆς  Ἐλληνικῆς  ὑπερηφάνειας καὶ  νὰ  μήν  βουρκώσουν.
Δὲν  εἶμαι  σὲ  θέση  νὰ  ἔχω  γνώση  ἄν  ὅταν  παιανίζει ὁ  Ἐθνικός  μας  Ὕμνος ἡ  καρδιά  μας  παραμένει  ἀπαθής,  ἤ  κτυπᾶ  ἀνησυχητικά  βιώνοντας  ὅλος  ὁ  ἄνθρωπος  μιά  ἀνεκλάλητη  συγκίνηση  καὶ  ὑπερηφάνεια.
Συγχωρέστε  με  ἀλλά  θὰ  ἤθελα  σήμερα  νὰ  δώσω  ἄν  μοῦ  ἐπιτρέπετε  τὸ  ἔναυσμα  σὲ  ὄλους  μας  γιά  ἐγρήγορση,  κατανοώντας  τὶς  νέες  συνθῆκες  πού διαμορφώνονται  στὸν  κόσμο  καὶ  ἀντιμετωπίζοντας  τὶς  νέες  προκλήσεις.  Κάποιοι  βλέπουν  τήν  Ἐκκλησία  ὡς  κάτι  πού  δέν  μπορεῖ  νὰ  ἐμπνεύσει  τὸν  τεχνολογικό  ἄνθρωπο,  νὰ  δώσει  νόημα  ζωῆς  στόν ἄνθρωπο  τῆς  μεταμοντέρνας  κοινωνίας.
Ὁ  Χριστός  ἐν  τοῦτοις,  εἶναι  για  ὅλες  τὶς  ἐποχές  καὶ  γιά  ὄλους  τούς  πολιτισμούς. «χθές  καὶ σήμερον  ὁ  αὐτός  εἰς  τοὺς  αἰῶνας»(Ἐβρ.13:8) πάνω  ἀπό  τή  φθορά  τοὺ  χρόνου. Καί  ἡ  Ἐκκλησία  Του  συνεπῶς,  πού  εἶναι  τὸ  μυστικό  σῶμα  Του,  δεν  ἀνήκει  ἀποκλειστικά σέ  μιά  ἰστορική  περίοδο,  οὔτε  ταυτίζεται  μὲ  τὸν  χαρακτήρα  καὶ  τὶς  δομές  μιᾶς  ἐποχῆς.
Λόγῳ  τῆς  φύσεώς  της,  ἡ  προσφορά  τῆς  Ἐκκλησίας  στὴν  ἀνθρωπότητα  εἶναι  διηνεκής  καὶ  ἀναντικατάστατη. Εἰρηνεύει  τὴν ἀνθρώπινη  ψυχή,  φωτίζει  καὶ καθοδηγεῖ  τή  συνείδηση,  ἀπελευθερώνει  ἀπό  τὰ  πάθη,  ἐμπνέει  τὴν  ἀλληλεγγύη,   μεταμορφώνει  τὸν  μετανοοῦντα  ἄνθρωπο,  τὸν  ἀνυψώνει  καὶ  τὸν  καθιστᾶ «καινή  κτίση» ἐν  Χριστῷ.
Μήν ἀφήσουμε  ἀδελφοί  μου  νὰ  ξεριζωθεῖ  ἀπό τὴν  ζωή  μας  κάθε  ἰδανικό,  κάθε  ἱερό  καὶ  ὅσιο,  κάθετί  ποὺ  χαρακτηρίζει  τὴν  ἰστορική  καὶ  πολιτισμική  διαδρομή  μας,  ἀλλοτριώνοντας  τὴν  ὑπόσταση  τοῦ  ἀνθρώπινου  προσώπου,  τὴν διαστρέβλωση τῆς  ἡθικῆς καὶ  τὴν  κατάργηση τοῦ  Θεοῦ  ἀπό τὴν  ζωή  μας.
Ἡ  Παναγία  μας, ἡ «Ἁγία  Σκέπη»,  νὰ  συνεχίσει  νὰ  σκεπάζει, νὰ  προστατεύει  καὶ  νὰ  εὐλογεῖ  τὴν  ζωή  μας. Ἀμήν.   

Φωτογραφίες από την παρέλαση των παιδιών μας.
   Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017

Νέος Νόμος αυθαιρέτων: Με 250 € τακτοποιείται η αυθαίρετη διαμερισμάτωση

Μεγάλη ανακούφιση έφερε ο νέος νόμος των  αυθαιρέτων , σε δεκάδες χιλιάδες  ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που έχουν κάνει διαφορετική διαμερισμάτωση. Έτσι με πρόστιμο 250 ευρώ εφάπαξ και χωρίς παράβολο μπορούν πλέον να τακτοποιήσουν αυτήν την πολεοδομική παράβαση.
Τα τελευταία χρόνια μεγάλη έκπληξη βρίσκει πολλούς ιδιοκτήτες διαμερισμάτων , που ενώ θεωρούν ότι έχουν ένα νόμιμο ακίνητο, με πολεοδομική άδεια με συμβόλαια  μεταβίβασης ετών  και υπογραφές μηχανικών , βρίσκονται αντιμέτωποι με αυθαιρεσίες διότι η πραγματική κατάσταση διαφέρει από τα σχέδια του φακέλου της οικοδομικής άδειας στην Πολεοδομία.
Έτσι οι πολίτες αναγκαστικά  οδηγούνται σε νέα έξοδα  για την νομιμοποίηση των αυθαιρεσιών, ώστε να αποφύγουν τους μπελάδες με την πολεοδομία
Οι περισσότερες αλλαγές  που έχουν γίνει  αφορούν:
α) διαμερισμάτωση ( δηλαδή διαχωρισμός ή συνένωση διαμερισμάτων)
β) άλλη διαρρύθμιση
γ) κλείσιμο της σκάλας
δ) κλείσιμο φωταγωγού
ε) κλείσιμο μπαλκονιού και ημιυπαίθριου χώρου
στ) συνένωση δύο ορόφων και μετατροπή σε μεζονέτα.
 Έτσι όταν οι πολίτες χρειάζονται να κάνουν ενεργειακό πιστοποιητικό για να νοικιάζουν το ακίνητό τους  ή να πάρουν βεβαίωση νομιμότητας από μηχανικό, για να το πουλήσουν  ή να το μισθώσουν, πληροφορούνται ότι, η πραγματικότητα διαφέρει από  τα πρωτότυπα αρχιτεκτονικά σχέδια της πολεοδομίας και ότι  θα πρέπει να νομιμοποιήσουν πρώτα τις αυθαιρεσίες και μετά να προχωρήσουν στην μεταβίβαση  ή ενοικίαση της ιδιοκτησίας τους. Επιπλέον αυτή η διαδικασία απαιτείται πλέον και για την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου, που για τις κατοικίες ισχύει για κάθε 5 χρόνια.
Τι είναι η Διαμερισμάτωση;
Αφορά την περίπτωση που σε έναν όροφο υπάρχει διαφορετική διαρρύθμιση διακεκριμένης αυτοτελούς οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας από αυτήν που προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδοµικής άδειας
 Πότε θεωρείται αυθαιρεσία η διαμερισμάτωση;
 Όταν έχει γίνει διαφορετική διαμερισμάτωση ορόφου, από αυτήν που προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας, και έχει επιφέρει τροποποίηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Τότε θεωρείται παράβαση και υπάγεται στις διατάξεις του  νόμου περί αυθαιρέτων κατασκευών και υποβάλλεται κάτοψη αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης του ορόφου. Επίσης  πληρώνεται 250 Ευρώ  εφάπαξ χωρίς να καταβάλλεται παράβολο.
Συνήθως, επειδή αλλάζουν τα τετραγωνικά μέτρα του διαμερίσματος  υπάρχει αλλαγή και στην εγκατάσταση θέρμανσης, για αυτό και το 80% των περιπτώσεων χρειάζονται τακτοποίηση με το νόμο περί αυθαιρέτων
 Στο διαμέρισμά μου δεν έχουν αλλάξει τα Μηχανολογικά σχέδια. Τι κάνω;
Σε αυτήν την περίπτωση , ο μηχανικός σας αποτυπώνει την  πραγματική κατάσταση  και  καταθέτει  νέα κάτοψη στην πολεοδομία, για να ενημερωθεί ο φάκελος  της οικοδομικής άδειας στη πολεοδομία.
 Επίσης αυτή η διαδικασία απαιτείται πλέον και για την Ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου.
 Προσοχή όμως ! Δεν θα πρέπει να έχουν αλλάξει  οι όψεις του κτιρίου και να μην έχετε  παραβιάσει τις διαστάσεις  κοινόχρηστου  χώρου ( διάδρομο, σκάλα κλπ).
  Πριν από χρόνια έκανα  εσωτερικά ανακαίνιση στο διαμέρισμα και  άλλαξα  την  διαρρύθμιση του . Αυτό είναι διαμερισμάτωση  και πρέπει να τη δηλώσω;
Όχι δεν είναι διαμερισμάτωση . Η διαφορετική διαρρύθμιση αυτοτελούς οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας από αυτήν που  προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας,  δεν συνιστά αυθαίρετη κατασκευή και δεν έχει υποχρέωση υπαγωγής στο νόμο, όμως θα πρέπει να γίνει ενημέρωση στη Ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου.
Έχω Άδεια για διώροφη οικοδομή με δύο ανεξάρτητα διαμερίσματα. Στη φάση της κατασκευής συνένωσα  τα διαμερίσματα και έκανα μια μεζονέτα. Αυτό είναι διαμερισμάτωση και δηλώνεται;
Όταν  δεν έχει γίνει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας και όλο το κτήριο είναι μία κάθετη ιδιοκτησία όσες διαμερισματώσεις αν έχουν γίνει σε όσα επίπεδα κι αν έχουν γίνει (εντός νομίμου περιγράμματος) αποτελούν μία παράβαση διαμερισμάτωση  και πληρώνεται πρόστιμο 250€ και όχι παράβολο.
Ένας όροφος έχει τρία διαμερίσματα και το Α1 διαμέρισμα έχει μεγαλώσει  5  τ.μ. εις βάρος  του διαμερίσματος Α2 , ενώ το  Α3  είναι εντάξει.
Θεωρείται η παραπάνω μεταβολή των τ.μ. ως αυθαιρεσία, και χρειάζεται τακτοποίηση ως διαφορετική διαμερισμάτωση?
Αφού έχουν αλλάξει τα περιγράμματα των ιδιοκτησιών Α1  και Α2, είναι  διαμερισμάτωση.  Η υπαγωγή γίνεται ανά όροφο και μπορεί την αίτηση να την κάνει ένας από τους δύο ιδιοκτήτες.
 Η υπαγωγή στο νόμο αυθαιρέτων καλύπτει και τους δύο. Οπότε καλό είναι -αν συμφωνούν και οι δύο(2 )με την τακτοποίηση- να μοιραστούν και τα έξοδα και να πάρουν και οι 2 από ένα αντίγραφο της ολοκληρωμένης υπαγωγής.
Σε πολυκατοικία  τα σχέδια της πολεοδομίας είναι διαφορετικά από την  πραγματικότητα. Όμως τα σχέδια της σύστασης της οριζόντιας ιδιοκτησίας και τα κοινόχρηστα είναι  τα πραγματικά. Είναι διαμερισμάτωση και χρειάζεται και η  συναίνεση των συνιδιοκτητών;
Ναι    η περίπτωση  ανήκει στην κατηγορία της διαμερισμάτωσης και  τακτοποιείται . Αν τώρα  η πραγματική κατάσταση είναι όπως η σύσταση, δεν χρειάζεται συναίνεση καθώς στην ουσία οι ιδιοκτήτες συναίνεσαν κατά την υπογραφή των συμβολαίων
Δύο διαμερίσματα που ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη χωρίς να υπάρχει σύσταση και έγινε η μετατόπιση ης μεσοτοιχίας αυτό είναι διαμερισμάτωση;
Διαμερισμάτωση νοείται μεταξύ οριζόντιων ιδιοκτησιών (κι ας είναι ίδιος ο ιδιοκτήτης). Αν ΥΠΑΡΧΕΙ σύσταση δηλώνεται στην κατηγορία << διαμερισμάτωση>>.
 Αν ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ σύσταση τότε δηλώνεται ως μία παράβαση για αλλαγή διαρρύθμισης .
Ένα  υπόγειο το οποίο ανήκει σε 2 ιδιοκτήτες ( είναι χωρισμένο) αλλά μέρος του υπόγειο έχει πάει στον άλλον ιδιοκτήτη υπολογίζεται σαν διαμερισμάτωση;
 Ναι είναι διαμερισμάτωση. Η τακτοποίηση ( δήλωση στο νόμο περί αυθαιρέτων) γίνεται από τον ένα ιδιοκτήτη για όλο το υπόγειο και με την περαίωση της δήλωσης θεωρείται τακτοποιημένος και ο άλλος ιδιοκτήτης . Οπότε καλό είναι να μοιραστούν τα έξοδα και να πάρουν και οι δύο (2 )από ένα αντίγραφο της ολοκληρωμένης υπαγωγής.
Έκλεισα τον  διάδρομο και μεγάλωσα 2 τετραγωνικά  το διαμέρισμα. Μπορώ να το νομιμοποιήσω;
Ναι. Αυτό όμως, είναι  υπέρβαση δόμησης και τακτοποιείται με άλλες προϋποθέσεις. Όχι όμως ως διαμερισμάτωση.
Το κλιμακοστάσιο, οι διάδρομοι και ο ακάλυπτος χώρος  είναι κοινόχρηστα και  άρα δεν νοείται διαμερισμάτωση.
Της ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΜΠΑΚΛΑΤΣΗ, Τοπογράφου - Πολεοδόμου Μηχανικού
baklatsi@yahoo.gr

taxydromos.gr

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

Διαμαρτυρία Ανθουσιωτών στο Αμαξοστάσιο

Ξεκίνησαν σήμερα οι διαμαρτυρίες των Ανθουσιωτών για τον αποκλεισμό περιοχής Πηγάδια από 23 Ιουνίου , ελλειπή κάλυψη περιοχής Λάκκα και κατάργηση διέλευσης 301 από Αιγίου.

Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/10 στις 09:00 ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ


Πέρασαν 112 μέρες που είμαστε χωρίς συγκοινωνία
΄΄ΩΣ ΠΟΤΕ ΠΑΛΗΚΑΡΙΑ  ΘΑ ΖΟΥΜΕ΄΄  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΟΙ

·       23 ΙΟΥΝΙΟΥ  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ (ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ) ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 301 ΑΠΟ ‘’ΠΗΓΑΔΙΑ’’

·       1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 301 ΑΠΟ  ‘’ΠΗΓΑΔΙΑ’’
                                   ΖΗΤΑΜΕ
·       ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ : ΕΚΚΛΗΣΙΑ –  ΙΑΤΡΕΙΟ –  ΜΑΡΚΕΤ-  ΣΧΟΛΕΙΑ – ΚΑΠΗ – ΓΡΑΦΕΙΑ Δ.Ε- ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

·       ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ Η ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΟΥ 324  ΣΤΑ ΠΗΓΑΔΙΑ/ΜΕΣΣΗΝΗΣ 

·       ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ Μ.Σ.Τ (ΜΕΤΡΟ – ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ) & ΛΕΩΦ. ΚΟΡΜΟΥ (Α5, 305, 314,  316, 319, Χ95)

·       ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ  (ΑΝΟΔΟ & ΚΑΘΟΔΟ)ΤΙΣ ΔΥΟ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  ΄΄ΠΗΓΑΔΙΑ΄΄ & ΄΄ΛΑΚΚΑ΄΄

Διεκδικούμε τα δικαιώματά μας, ενώνουμε τις δυνάμεις μας και διαμαρτυρόμαστε ειρηνικά.
Πρώτη διαμαρτυρία ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/10  στο Αμαξοστάσιο

Δεύτερη στα γραφεία ΟΑΣΑ, σε ημέρα που θα οριστεί.

Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2017

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Με ημερομηνία-ορόσημο τη 12η Οκτωβρίου εκτιμά το υπουργείο Περιβάλλοντος πως θα ξεκινήσει η ανάρτηση των δασικών χαρτών για το 17% της χώρας. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, από το ΥΠΕΝ έχει προαναγγελθεί πως η ανάρτηση θα αφορά την Kεντρική Μακεδονία, δηλαδή τη Θεσσαλονίκη, τη Βέροια, την Πέλλα, τις Σέρρες, την Καβάλα κ.τ.λ., αλλά και την Aνατολική Αττική, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις πυρόπληκτες περιοχές, όπως το Καπανδρίτι και τον Κάλαμο.
Στην Ανατολική Αττική αναμένεται να δημιουργηθεί τεράστιο αλαλούμ, αφού διατηρεί μέχρι και σήμερα διαφορετικό νομικό – πολεοδομικό καθεστώς, με αποτέλεσμα να χρειάζεται οι πολίτες να μαζέψουν πολλά έγγραφα προκειμένου να στηρίξουν την ένστασή τους και να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να πληρώσουν τα παράβολα. Ανάλογο πρόβλημα θα αντιμετωπίσουν και οι ΟΤΑ των συγκεκριμένων περιοχών που θα κληθούν να καταθέσουν τις οικιστικές πυκνώσεις και τα όρια οικισμού, την ίδια ώρα που το υπουργείο έχει υποσχεθεί πως μέχρι τέλος του έτους θα έχει αναρτηθεί σε διαβούλευση ο σχετικός νόμος Τσιρώνη (σ.σ.: για τις οικιστικές πυκνώσεις). Οσον αφορά πάντως την προηγούμενη ανάρτηση (το 35%), το υπουργείο Περιβάλλοντος παρατείνει μέχρι και τις 25 Οκτωβρίου την υποβολή πρόδηλων σφαλμάτων και τα αιτήματα εξαγοράς.
Ωστόσο, μπορεί κάποιοι δήμοι της Ανατολικής Αττικής να έχουν εντάξει ήδη σε πολεοδομικό σχεδιασμό αρκετούς αυθαίρετους οικισμούς (Αρτέμιδα, Μαρκόπουλο, Κερατέα κ.λπ.), υπάρχουν όμως πολλοί ακόμη που παραμένουν εκτός σχεδίου και θα προσπαθήσουν να «ξεπεράσουν» τα προβλήματα της ανάρτησης μέσω της οικιστικής πύκνωσης. Ενδεικτικά να αναφέρουμε πως μόνο στο Δήμο Λαυρεωτικής έχουν κατατεθεί 42 οικισμοί αυθαιρέτων, με περισσότερα από 10.500 σπίτια, καλύπτοντας έκταση μεγαλύτερη των 10.000 στρεμμάτων.
Όλα αυτά φυσικά την ίδια ώρα που η Ανατολική Αττική βγήκε πρώτη στην κούρσα των αυθαίρετων κτισμάτων σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία δηλώσεων αυθαιρέτων στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, αποδεικνύοντας με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο πως η διαχείριση της συγκεκριμένης ανάρτησης δεν θα είναι καθόλου εύκολη διαδικασία.
Ας δούμε όμως τι υφίσταται ανά περιοχή. Σύμφωνα με τον Γιάννη Μαχίκα, διπλωματούχο αγρονόμο – τοπογράφο – μηχανικό ΕΜΠ, στην υπόλοιπη Ανατολική Αττική (εκτός δηλαδή των περιοχών Δροσιά, Κηφισιά, Μαραθώνα, Νέα Πεντέλη, Πεντέλη, Φυλή, Βαρνάβα, Γραμματικό, Καπανδρίτι), «οι δασικοί χάρτες συντάχθηκαν πριν από το 2012, ως υποστηρικτικές μελέτες της Κτηματολόγιο Α.Ε. (νυν ΕΚΧΑ ΑΕ), δεν έχουν αναρτηθεί και για να αναρτηθούν χρειάζονται επικαιροποίηση, καθώς έχουν εκδοθεί νέες πράξεις χαρακτηρισμού και έχουν καθοριστεί νέες αναδασωτέες περιοχές, οι οποίες και δεν έχουν συμπεριληφθεί».
Όπως εξηγεί ο κ. Μαχίκας στον Ελεύθερο Τύπο, υπάρχουν περιοχές με διαφορετικό νομικό – πολεοδομικό καθεστώς. Τι σημαίνει όμως αυτό και τι τελικά ισχύει ανά δήμο;
Στο Δήμο Ωρωπού, συναντάμε διανομές συνοικισμών και διανομές αγροτικών κλήρων, οριοθετημένους οικισμούς, εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια με κυρωμένες πράξεις εφαρμογής, εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια χωρίς κυρωμένες πράξεις εφαρμογής, περιοχές με ακυρωθέντα ρυμοτομικά σχέδια, περιοχές υπό ένταξη, ιδιωτικές διανομές αναγκαστικών συνεταιρισμών (Συκάμινο), οικοδομικούς συνεταιρισμούς (υπαλ. ΕΤΕ, υπαλ. υπ. Γεωργίας και Αξιωματικών) και εκτός σχεδίου περιοχές».
Όπως αναφέρει ο δήμαρχος Ωρωπού, Θωμάς Ρούσσης, στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής, μπορεί όλα τα παραπάνω να ισχύουν, ωστόσο εκτιμά πως δεν θα επηρεάσουν την ανάρτηση των δασικών χαρτών. Σημασία έχει για εκείνον, όπως είπε, να τηρηθούν οι πρόσφατες υποσχέσεις του αν. υπουργού Περιβάλλοντος Σωκράτη Φάμελλου και να γίνει σωστή δουλειά με τα αναδασωτέα. Δηλαδή να κριθούν ως αναδασωτέες μόνο οι εκτάσεις που κάηκαν και όχι οι παράπλευρες, όπως συνέβη σε άλλες περιοχές.
Στο Δήμο Μαραθώνα και στο Δήμο Ραφήνας- Πικερμίου υπάρχουν, επιπλέον των προηγούμενων περιπτώσεων, οικισμοί προ του έτους 1923 (Ανω Σούλι, Μαραθώνας), εκκλησιαστικές και μοναστηριακές περιουσίες (κυρίως της Ιεράς Μονής Πεντέλης), αλλά και ιδιωτικές εκτάσεις αγορασμένες από την Ιερά Μονή Πεντέλης.
Στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος και κυρίως στην Αρτέμιδα (Λούτσα), το σύνολο σχεδόν της περιοχής έχει ενταχθεί σε 14 πολεοδομικές ενότητες από το 1987 έως το 1997, με εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια β' κατοικίας (εξοχικής κατοικίας), εξαιρούμενων των δασικών εκτάσεων.
Στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσόγαιας, το παραλιακό μέτωπο (Πόρτο – Ράφτη) έχει αναπτυχθεί ως εξοχικές κατοικίες μέσω 5 πολεοδομικών μελετών, εκ των οποίων οι 3 έχουν κυρωμένη πράξη εφαρμογής, ενώ οι υπόλοιπες 2 αναμένεται να κυρωθούν άμεσα. Στην υπόλοιπη εκτός σχεδίου περιοχή του δήμου συναντάμε το αγρόκτημα του αναγκαστικού συνεταιρισμού ΜΑΡΚΟ, που έχει αγοραστεί το 1924 από την Ιερά Μονή Πεντέλης και του οποίου ο αγροτικός ή δασικός χαρακτήρας δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει και αμιγώς γεωργικές εκτάσεις κυρίως αμπελοκαλλιέργειας.
Τέλος, στο Δήμο Λαυρεωτικής και στο Δήμο Σαρωνικού συναντάμε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις και επιπλέον έχουμε το ιδιόμορφο ιδιοκτησιακό-δασικό καθεστώς για μεγάλη περιοχή του Λαυρίου, η οποία έχει επιδικαστεί στο Ελληνικό Δημόσιο με την υπ' αριθμ. 698/1876 απόφαση Εφετείου Ναυπλίου και τις 116/1867 και 1151/1872 αποφάσεις Εφετείου Αθηνών, που (1151/1872) επικυρώθηκαν με την 110/1879 απόφαση Αρείου Πάγου και το Ελληνικό Δημόσιο εγκατεστάθη επ' αυτής, αλλά και για την Κερατέα, όπου έχουν ισχύ οι διατάξεις του Ν. 719/1977.
Το 2011, όπου αναρτήθηκαν οι χάρτες για τους ΟΤΑ Μαραθώνα, Πεντέλη και Νέα Πεντέλη, κατατέθηκαν 3.000 ενστάσεις, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν εξεταστεί, μιας και δεν έχουν ακόμα συσταθεί οι επιτροπές εξέτασης αντιρρήσεων.
Κτηματολόγιο
Όσον αφορά την κτηματογράφηση στην Ανατολική Αττική, σε Ανθούσα – Νέα Μάκρη – Πικέρμι – Ραφήνα, λειτουργεί κτηματολόγιο από αρχές Σεπτεμβρίου του 2017. Για τον Μαραθώνα, έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες κτηματογράφησης και αναμένονται οι πρώτες εγγραφές (υπήρξε καθυστέρηση λόγω μερικώς κυρωμένου δασικού χάρτη).      Στους ΟΤΑ Διόνυσου – Ροδόπολης – Σταμάτας – Αγίου Στέφανου υπάρχει αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ για την ολοκλήρωση της μελέτης.
Για τους ΟΤΑ Αγίου Κωνσταντίνου, Κερατέας και Λαυρεωτικής του Δήμου Λαυρεωτικής, και Αναβύσσου, Καλυβίων Θορικού, Κουβαρά, Παλαιάς Φώκαιας και Σαρωνίδος του Δήμου Σαρωνικού της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, ολοκληρώθηκε η ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στις 17 Φεβρουαρίου 2017 και η μελέτη βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας των ενστάσεων και αποστολής αυτών στις επιτροπές. Ο προγραμματισμός έχει οριστεί στο τέλος του 2018, ενώ οι πρώτες εγγραφές θα γίνουν στις αρχές του 2019.
Για τους ΟΤΑ Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Κορωπίου και Μαρκοπούλου -Μεσογαίας, ολοκληρώθηκε η ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων 1 Ιουλίου 2016 και η μελέτη βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας των ενστάσεων από τις αρμόδιες επιτροπές. Ο προγραμματισμός είναι για τον Σεπτέμβριο του 2018 για να γίνουν οι πρώτες εγγραφές. Ειδικότερα, για την Αρτέμιδα (Λούτσα) λειτουργεί κτηματολόγιο από τις 27/04/2006, στα Σπάτα από 26/06/2006 και στην Παλλήνη από τις 08/11/2016.
Η μελέτη κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις προκαποδιστριακές κοινότητες Βαρνάβα, Γραμματικού, Καλάμου, Καπανδριτίου, Μαρκοπούλου Ωρωπού, Νέων Παλατίων, Σκάλας Ωρωπού, Συκαμίνου και Ωρωπού της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, η υπογραφή σύμβασης για έναρξη της μελέτης 18 Σεπτεμβρίου 2017 και ο προγραμματισμός για την έναρξη συλλογής δηλώσεων είναι τον Μάιο 2018.
ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΠΝΗΤΟΥ
mxipnitou@e-typos.com

eleftherostypos.gr