Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

Το ΣτΕ ανέβαλε την έκδοση οριστικής απόφασης για το κτηματολόγιο.

Αναβλήθηκε η έκδοση  απόφασης για το κτηματολόγιο, καθώς το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, έθεσε νέα ερωτήματα προς την διοίκηση, πριν αποφασίσει οριστικά, ενώ επανέλαβε ότι η κατάρτιση δασικών χαρτών και δασολογίου πρέπει να προηγηθεί της ολοκλήρωσης του κτηματολογίου. Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο έτος η αυξημένη - 7μελής- σύνθεση του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ, με πρόεδρο την Αγγελική Θεοφιλοπούλου (έχει συνταξιοδοτηθεί) και εισηγήτρια την τότε σύμβουλο Επικρατείας και σήμερα αντιπρόεδρο, Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, εξέδωσε μια σειρά αναβλητικών αποφάσεων (805-808/2016), με τις οποίες καλούσε τα συναρμόδια υπουργεία να απαντήσουν σε ερωτήματα, προκειμένου οι σύμβουλοι Επικρατείας να μορφώσουν γνώμη και να εκδώσουν οριστικές αποφάσεις για το κτηματολόγιο.
 Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ συγκεκριμένα, το 2016 το Ε΄ Τμήμα έθεσε τρία ερωτήματα προκειμένου να παρασχεθούν τεκμηριωμένες διευκρινίσεις σχετικά με τους δασικούς χάρτες 107 περιοχών διαφόρων Δήμων. Με τις αποφάσεις του 2016, το ΣτΕ είχε κρίνει ότι η διαδικασία κτηματογράφησης μπορούσε να ξεκινήσει χωρίς να είναι έτοιμοι οι δασικοί χάρτες (προκειμένου να επισπευσθεί η σχετική διαδικασία), σημειώνοντας ότι δεν μπορεί η κτηματογράφηση να περαιωθεί χωρίς να έχουν καταρτισθεί και κυρωθεί οι δασικοί χάρτες, ώστε τα οριστικά δεδομένα τους να λαμβάνονται υπόψη κατά την αποτύπωση των πρώτων εγγραφών στα αρμόδια κτηματολογικά βιβλία. Διαφορετικά η περαίωση της κτηματογράφησης θα είναι πλημμελής και συνεπώς θα μπορεί να ακυρωθεί.
Μετά τις απαντήσεις που έλαβε το ίδιο Τμήμα του ΣτΕ, (με 7μελή και πάλι σύνθεση) με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Αθανάσιο Ράντο και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Χρήστο Ντουχάνη, εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 1203/2017 απόφασή του επί της αιτήσεως του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Επίσης, εκκρεμεί η έκδοση απόφασης επί της αίτησης του Γεωτεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος για το ίδιο θέμα, η οποία όμως θα έχει το ίδιο περιεχόμενο. Στην υπ’ αριθμ. 1203/2017 απόφαση του ΣτΕ γίνεται κατ’ αρχάς αναφορά στην συνταγματική προστασία των δασών (άρθρο 24 του Συντάγματος), όπως επίσης γίνεται και μια αναδρομή στη νομοθεσία για την κατάρτιση των δασικών χαρτών και επισημαίνεται ότι μέσω αυτής (κατάρτισης) διασφαλίζονται τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Δημοσίου. Ακόμα, η απόφαση επαναλαμβάνει ότι σε υπό κτηματογράφηση περιοχές, στερούμενες δασικού χάρτη, όπως είναι οι επίμαχες 107, ελλείπει ο νόμιμος τίτλος για τη δήλωση των δασικών περιοχών, επί των οποίων υφίσταται το τεκμήριο ιδιοκτησίας του Δημοσίου και υπογραμμίζεται ότι: «Απαραίτητη, κατά νόμο, προϋπόθεση για την έγκυρη τελείωση του κτηματολογίου σε ορισμένη υποδιαίρεση του εθνικού χώρου, είναι η προηγούμενη ουσιαστική ολοκλήρωση του δασολογίου στην ίδια περιοχή, αφού μόνη αυτή μπορεί να εξασφαλίσει για το Δημόσιο αλλά, αντιστοίχως, και για τους ιδιώτες, νόμιμο τίτλο δήλωσης ιδιοκτησίας». Έτσι, συνεχίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, «η κατάρτιση των δασικών χαρτών και του δασολογίου, που συνιστά και αυτοτελώς συνταγματική επιταγή, η συμμόρφωση προς την οποία έχει, μάλιστα, αδικαιολογήτως βραδύνει, οφείλει, πάντως, να προηγηθεί του κτηματολογίου, προκειμένου το τελευταίο να εξοπλιστεί με τη δυνατότητα να εγγυηθεί αποτελεσματικά την προστασία των στοιχείων της δημόσιας κτήσης που έχουν δασικό χαρακτήρα, επιτελώντας και αυτό τη συνταγματική αποστολή του».
Στην συνέχεια το ΣτΕ, εξέδωσε αναβλητική απόφαση με την οποία ζητεί από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς να εκθέσουν με πληρότητα και σαφήνεια τις απόψεις τους επί 6 ερωτημάτων, υποβάλλοντας παράλληλα στο δικαστήριο και τα αντίστοιχα στοιχεία.  Οι σύμβουλοι Επικρατείας, αφού λάβουν τις απαντήσεις, θα εκδώσουν οριστική απόφαση. Συγκεκριμένα, τα 6 ερωτήματα στα οποία καλείται η διοίκηση να απαντήσει είναι:
         1)Ποιός είναι ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης και κύρωσης των δασικών χαρτών και, περαιτέρω, της κατάρτισης δασολογίου, ιδίως στις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση, αλλά και ευρύτερα, στο σύνολο του εθνικού χώρου.
2) Ποιός είναι, κατά τις τεκμηριωμένες βάσει διεξοδικού χρονοδιαγράμματος προβλέψεις της, ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης των δασικών χαρτών στις περιοχές όπου το κτηματολόγιο έχει ήδη λειτουργήσει σε μη οριστική μορφή και έχουν γίνει οι πρώτες εγγραφές.
 3) Ποιά μέτρα έχει ήδη λάβει και ποιά προτίθεται να λάβει η διοίκηση, προκειμένου οι δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, επί των οποίων έχουν εγγραφεί δικαιώματα βάσει δηλώσεων τρίτων, να μην αποσυνδεθούν από τη δημόσια κτήση στις περιοχές που ήδη λειτουργεί σε μη οριστική μορφή κτηματολόγιο.
4) Ποιά μέτρα έχει ήδη λάβει και ποια προτίθεται να λάβει, προκειμένου οι δασικές εκτάσεις που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στη δασική νομοθεσία βάσει των κριθεισών ως αντισυνταγματικών και καταργηθεισών (άρθρο 9 παρ. 1 ν. 3818/2010) διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3208/2003, να συμπεριληφθούν στους δασικούς χάρτες, τούτο δε, πέραν των γενικού χαρακτήρα εκτιμήσεων που περιέχονται στο προαναφερόμενο 1308/27.10.2016 έγγραφο.
5) Σε πόσες από τις υπό κτηματογράφηση περιοχές προβλέπει ότι είναι δυνατή η ολοκλήρωση των δασικών χαρτών πριν από τη λειτουργία του κτηματολογίου.
6) Σε πόσες από τις υπό κτηματογράφηση περιοχές επίκειται η λειτουργία κτηματολογίου χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί και κυρωθεί δασικοί χάρτες.

Πηγή:http://portal.tee.gr/portal/page/portal/INFO_TEE/INFO_2017/05_17/NEWSLETTER25052017.pdf

Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017

ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ SPOT ΤΟΥ FOLLOWGREEN ΠΑΛΛΗΝΗΣ


                                      https://www.youtube.com/watch?v=DHQUS3pKlD4

        Ο Δήμος Παλλήνης στο πλαίσιο του Καινοτόμου Προγράμματος Ευαισθητοποίησης και Επιβράβευσης Πολιτών για την Ανακύκλωση www.followgreen.gr/pallini ολοκλήρωσε την παραγωγή ειδικού ενημερωτικού spot για τους πολίτες, για τον τρόπο λειτουργίας  και τα οφέλη του προγράμματος για την τοπική κοινωνία και τις τοπικές επιχειρήσεις.
Το spot έγινε με εθελοντική προσφορά τόσο από τους Παλληνιώτες πρωταγωνιστές,  γνωστούς σε όλους μας ηθοποιούς από το σήριαλ «Οι συμμαθητές», Μάριο Αθανασίου και Βαλέρια Κουρούπη, όσο και από τους γνωστούς Παλληνιώτες παραγωγούς και ειδικούς του χώρου της σκηνοθεσίας και της φωτογραφίας, Φώτη και Γιάννη Φώτου.
Ο Δήμαρχος Παλλήνης κ. Αθανάσιος Ζούτσος, ευχαριστεί τους συμπολίτες μας, ηθοποιούς, παραγωγούς αλλά και όλους τους πολίτες, τα 1.000 και πλέον νοικοκυριά, που αγκάλιασαν την πρωτοβουλία του Δήμου και την στηρίζουν.
 Όλοι μαζί, Δήμος, πολίτες, τοπικές επιχειρήσεις και εθελοντές,
στηρίζουμε την ανακύκλωση, επιβραβεύουμε και κερδίζουμε!
Το spot είναι αναρτημένο στην πλατφόρμα του Δήμου στην ενότητα «Κέρδισε Πόντους» www.followgreen.gr/pallini/earnpoints, στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλλήνης(www.pallini.gr), στo κανάλι του Δήμου στο Youtube(www.youtube.com/user/DimosPallinis) και στα social mediaΔευτέρα, 22 Μαΐου 2017

Άρχισαν οι εγγραφές στους Βρεφονηπιακούς – παιδικούς Σταθμούς του Δήμου

Άρχισαν σήμερα , 22 Μαΐου, οι εγγραφές των παιδιών από την ηλικία των οκτώ μηνών (συμπληρωμένη ηλικία την ημερομηνία υποβολής της αίτησης).

Απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής είναι:

1.      Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
2.      Βεβαίωση υγείας παιδιού, από παιδίατρο
3.      Για εργαζόμενους στο Δημόσιο τομέα: Βεβαίωση εργασίας και πρόσφατη μηνιαία ανάλυση μισθοδοσίας και των δύο γονέων
4.      Για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό φορέα: Βεβαίωση εργασίας και των δύο γονέων, από τον εργοδότη με τις πρόσφατες μηνιαίες αποδοχές και φωτογραφία πρόσφατων ενσήμων ή βεβαίωση ασφάλισης από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα   Εργαζόμενοι που έχουν πρόσφατη πρόσληψη εργασίας θα καταθέτουν και αναγγελία πρόσληψης από τον Ο.Α.Ε.Δ
5.      Ελεύθεροι επαγγελματίες: Βεβαίωση ασφάλισης ααπό τον οικείο ασφαλιστικό φορέα
6.      Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2015
7.      Φωτοτυπία τελευταίου λογαριασμού ΄ΔΕΚΟ (ΟΤΕ - ΔΕΗ –ΕΥΔΑΠ) ή βεβαίωση μονίμου κατοικίας από το Δήμο
8.      Υπεύθυνη δήλωση
9.      Προκειμένου για αλλοδαπούς άδεια νόμιμης παραμονής(επικυρωμένη) στην Ελλάδα και των δύο γονέων

Έντυπα παραλαβής  αιτήσεων διατίθενται :
·         Στα Δημοτικά καταστήματα Ανθούσας, Γέρακα και Παλλήνης
·         Στους βρεφονηπιακούς-παιδικούς σταθμούς και
·         Στην ιστοσελίδα του Δήμου μας: www.pallini.gr

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται από σήμερα Δευτέρα 22 Μαΐου 2017 και έως την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017 ( 09:30 έως 13:00) στο κτίριο της Δ.Ε Παλλήνης (πρώην Δημαρχείο)
Για οιανδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στη διευθύντρια του Ν.Π κ Σοφία Σμέρου στο τηλ. 210 6667931 ή στο γραφείο του Ν.Π 210 6604726.


Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ… ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Απορίας άξιον, ενώ η Ανθούσα βρίσκεται στα 2 χιλιόμετρα από τον υπερτοπικό σταθμό Παλλήνης, όπου τα Μέσα Σταθερής Τροχιάς έχουν σταθερά δρομολόγια ( 2 το Μετρό και 4 ο Προαστιακός την ώρα) και παράλληλα αρκετές λεωφορειακές γραμμές επί της Μαραθώνος & Μεσογείων με δυνατότητα μετεπιβίβασης, γίνονται προσπάθειες η Λεωφορειακή γραμμή 301 που εξυπηρετεί την Ανθούσα , Πεντέλη και Ντράφι να προεκταθεί μέχρι το σταθμό Δούκισσας Πλακεντίας.

Στο σταθμό Πλακεντίας  μπορεί να φτάσει, όποιος επιθυμεί  με τα μέσα σταθερής τροχιάς εντός 4-5 λεπτών από σταθμό Παλλήνης, ενώ ο χρόνος με το Λεωφορείο είναι πολύ περισσότερος και όχι σταθερός ,ανάλογα με την κυκλοφορία των κινουμένων οχημάτων και καιρικών συνθηκών.

Με δεδομένο ότι οι πολίτες πρέπει να εξυπηρετούνται από τα ΜΜΜ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μεταβαίνοντας στον προορισμό τους με ασφάλεια και χωρίς καθυστερήσεις, πιστεύουμε ότι αυτό για την Ανθούσα και ολόκληρο το Δήμο μας μπορεί να επιτευχθεί αν σε όλο το σχεδιασμό του συγκοινωνιακού δικτύου δοθεί προτεραιότητα στο δίκτυο Μέσων Σταθερής Τροχιάς (ΜΣΤ).

Συγκεκριμένα  η ραχοκοκαλιά του δικτύου πρέπει να είναι το Μετρό και ο Προαστιακός  με ορισμένες   Λεωφορειακές γραμμές κορμούς σε περιοχές που δεν καλύπτονται από τα ΜΣΤ και τις τοπικές λεωφορειακές γραμμές,, μικρού μήκους διαδρομής, που θα τροφοδοτούν τα ΜΣΤ και τις γραμμές του κορμού.

Για την οριστική/μόνιμη επίλυση του συγκοινωνιακού επιβάλλεται να γίνει απαρχής σχεδιασμός με συνεργασία με όμορους Δήμους Ανατολικής Αττικής, αρχικά με το ΜΕΤΡΟ, προκειμένου να εξεταστεί σε πρώτη φάση η καθιέρωση και τρίτου(3) δρομολογίου για το Αεροδρόμιο, εφόσον έχει πληρότητα και φτάνοντας από το Α/Μ στο σταθμό Παλλήνης είναι πάντα σχεδόν πλήρες. Με την καθιέρωση 3ου δρομολογίου Μετρό και με τα τέσσερα(4) του Προαστιακού θα υπάρχουν επτά(7) σταθερά δρομολόγια που με κατάλληλο συντονισμό/προγραμματισμό  θα υπάρχει δρομολόγιο κάθε 7 έως 10΄λεπτά.

Επιπρόσθετα πρέπει να γίνουν ενέργειες για τη δημιουργία κατασκευή σταθμών Μετρό στο ΓΕΡΑΚΑ και στο σημείο διασταύρωσης  ΣΠΑΤΩΝ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ με Αττική οδό.

Στόχος πρέπει να υλοποιηθούν τα παραπάνω και να γίνει ο σχεδιασμός των λεωφορειακών γραμμών ,κορμού και μικρής διαδρομής/τροφοδότριες. Μέχρι τότε όμως απαιτείται να εξασφαλιστεί ,με τον κατάλληλο προγραμματισμό και επαρκή αριθμό λεωφορείων, η ανταπόκριση με τα μέσα σταθερής τροχιάς σε όλα τους τα δρομολόγια.

Με τις ήδη λειτουργούσες στην Ανθούσα γραμμές του 301 και 324 και με δεδομένο ότι η αφετηρία είναι στα όρια Ανθούσας-Πεντέλης-Ντραφίου, ο χρόνος καθόδου είναι προβλέψιμος και με σωστό προγραμματισμό εξασφαλίζεται η μετεπιβίβαση στα ΜΣΤ, αρκεί να υπάρχουν διαθέσιμα λεωφορεία και η διαδρομή του 301να είναι τουλάχιστον μέχρι την αγορά του ΓΕΡΑΚΑ, μικρή διαδρομή και χρόνος σε πυκνοκατοικημένη περιοχή ,ώστε να βρίσκεται στο σταθμό Παλλήνης με την άφιξη των ΜΣΤ για άμεση μετεπιβίβαση των επιβατών για Ανθούσα.

Ελπίζουμε να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις μας και επισημαίνουμε  ότι πρέπει/ δίνουμε προτεραιότητα σε αυτούς που χρησιμοποιούν τα ΜΜΜ καθημερινά για να πάνε στη δουλειά  χτυπώντας την κάρτα προσέλευσης και μετά σε όλους τους άλλους που δεν έχουν αυτό το πρόβλημα .


Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

Σεξουαλική αγωγή παιδιών και εφήβων

Ανακοίνωση Διάλεξης

Το Κέντρο Πρόληψης και Συμβουλευτικής της ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ ύστερα από συνεννόηση με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γυμνασίου Μελισσίων
διοργανώνει διάλεξη με θέμα:
«Σεξουαλική αγωγή παιδιών και εφήβων»
Θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 22 Μαΐου 2017 ώρα 18:30
στο 1ο Γυμνάσιο Μελισσίων (Ανδρέα Παπανδρέου 21, Μελίσσια).


Εισηγητές:  Μαρτίνι-Εμμανουηλίδη Λουίζα, Ψυχολόγος
                     Ηλιόπουλος Αθανάσιος, Ψυχολόγος


Απευθύνεται σε γονείς και εκπαιδευτικούς.
Είσοδος Ελεύθερη.

Η διάλεξη διεξάγεται στα πλαίσια του προγράμματος Παιδικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής.

Πληροφορίες για την συμμετοχή στα τηλέφωνα: 6946885590
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Καλαϊτζίδη-Θεοδωρίδου Βέρα

Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017

Έφυγε από κοντά μας ο Μιχάλης Σπύρου


Έφυγε από κοντά μας την Τετάρτη 10 Μαΐου στις 3μμ ένας εξαίρετος συμπολίτης μας, ο Μιχάλης Σπύρου σε ηλικία 76 ετών..
Ημέρα της Μεσοπεντηκοστής ο Κύριος κάλεσε τον ‘’ Λαμπαδάριο ‘’ της εκκλησίας μας για να τον εντάξει στις τάξεις των Αγγέλων.
 Βαρύ το πένθος της οικογένειας και της Ανθούσας , θα λείψει σε όλους μας, η μνήμη του όμως θα είναι αιώνια γιατί  ήταν ένας άξιος πατέρας –σύζυγος-παππούς - αδελφός και φίλος, υπόδειγμα οικογενειάρχη με μεγάλη προσφορά στον τόπο μας.
 Καλό σου ταξίδι Μιχάλη και καλό Παράδεισο, Αιωνία η μνήμη σου.
Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους, τους συγγενείς και φίλους......
Η εξόδιος ακολουθία και η κηδεία του αγαπημένου μας συμπολίτη  θα γίνει αύριο Σάββατο 13/5 στις 12:00 το μεσημέρι στον Ι.Ν Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ανθούσας.
Ενημερώνουμε ότι επιθυμία των οικείων του εκλιπόντος είναι:

‘’ Αντί στεφάνου ΄΄ Όσοι επιθυμούν, να προσφέρουν χρήματα  για την Αγιογράφηση του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ανθούσας, που ήταν διακαής πόθος του . Ειδικό κουτί θα υπάρχει στην είσοδο της Εκκλησίας.

Πρόσκληση για επανεξέταση Συγκοινωνίας της Ανθούσας

Το Τοπικό Συμβούλιο της Δ.Ε. Ανθούσας
σας προσκαλεί σε συνάντηση – συγκέντρωση
που θα πραγματοποιηθεί
την Δευτέρα 15-5-2017 και ώρα: 18:00
στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Δ.Ε. Ανθούσας (Πλατεία 25ης Μαρτίου)
προκειμένου
να επανεξετάσουμε το θέμα της Συγκοινωνίας
Θα κατατεθούν προτάσεις


                                                                                                                              Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Ανθούσας
                                                                                                                             του Δήμου Παλλήνης                                                                                                                           Δρακόπουλος Πέτρος 

Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017

Ηχηρό «όχι» των Δημοτών των Δ.Κ. Μελισσίων, Ν.Πεντέλης και Πεντέλης στην πρόταση του Δημάρχου Πεντέλης Δημήτρη Στεργίου Καψάλη να κατέβει στην κεντρική πολιτική σκηνή ως Αρχηγός κόμματος.


Ηχηρό «όχι» των Δημοτών των Δ.Κ. Μελισσίων, Ν.Πεντέλης και Πεντέλης στην πρόταση του Δημάρχου Πεντέλης Δημήτρη Στεργίου Καψάλη να κατέβει στην κεντρική πολιτική σκηνή ως Αρχηγός κόμματος.
Τριακόσια εβδομήντα πέντε (375) στελέχη του Συνδυασμού «Δημοτική Συμμαχία» συνήλθαν σε συγκέντρωση σήμερα Τετάρτη 10 Μαΐου 2017 κατόπιν πρόσκλησης του Δημάρχου στη Δ.Κ.Πεντέλης να αποφασίσουν με μυστική ψηφοφορία (στήθηκε κάλπη και παραβάν) για το θέμα.
Η απόφαση ήταν εξαιρετικά συντριπτική υπέρ του «όχι», ο Δήμαρχος να παραμείνει Δήμαρχος και τα επόμενα χρόνια στο Δήμο Πεντέλης.
Ο Δήμαρχος συγκινημένος στο τέλος της ψηφοφορίας δήλωσε ότι θα υπακούσει στην απόφαση των δημοτών και δε θα είναι υποψήφιος για αρχηγός κόμματος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, αλλά θα συνεχίσει να υπηρετεί τον τόπο και τους δημότες σε υλοποίηση της εξαγγελίας του: «Από το Δημαρχείο στο κοιμητήριο».

Από το Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Ο Δήμαρχος Πεντέλης Δημήτρης Στεργίου-Καψάλης αρχηγός κόμματος…υπό προϋποθέσεις.

                                       Τέλος Μαΐου η οριστική απόφαση
 Ο κ. Στεργίου απασφάλισε βόμβα μεγατόνων -από αλλού το περιμέναμε κατά το “αλλού τα κακαρίσματα”- δηλώνοντας ότι ενδεχομένως και υπό προϋποθέσεις θα ηγηθεί κόμματος που θα διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.
Ο Δήμαρχος Πεντέλης κ. Δημήτρης Στεργίου-Καψάλης παραχώρησε συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΚΟΝΤΡΑ CHANNEL, που παρουσίασε ο δημοσιογράφος Γιάννης Παπαγιάννης την Πέμπτη 4.05.2017.
 Αποδείχθηκε ότι η κίνηση αυτή δεν είναι τυχαία, αλλά σύμφωνη κυρίως, με την αντίληψη και τον τρόπο σκέψης του Δημάρχου Πεντέλης ο οποίος έχει δηλώσει ρητά δια βίου μάχιμος.
Ο Δήμαρχος επανειλημμένως έχει δηλώσει ότι “θα με πάνε από το Δημαρχείο στο Κοιμητήριο”, υποστηρίζοντας μέχρι τέλους το μάχιμο και της πολιτικής του σταδιοδρομίας από θέση ευθύνης. Η ζωή βέβαια είναι απρόβλεπτη και δημιουργεί απρόοπτα, πόσο μάλλον η πολιτική. Έτσι ο ΥΠΕΣ κ. Σκουρλέτης επιδιώκει να διαταράξει τα ύδατα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την αναμενόμενη μεταξύ άλλων πρότασή του στο Πολυνομοσχέδιο για περιορισμό-όριο της θητείας των Δημάρχων-Περιφερειαρχών...
Ο δια βίου μάχιμος κ. Δ. Στεργίου δεν θα αφήσει αναπάντητο αυτό το ενδεχόμενο με βάση την 20ετή θητεία του ως Δημάρχου, εξ' ου και η σκέψη του να ηγηθεί υπό προϋποθέσεις του κόμματος ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, ύστερα από πρόταση που του έγινε.
Ο Δήμαρχος προκλήθηκε και απάντησε και για θέματα που απασχολούν γενικότερα την ελληνική κοινωνία και την τρέχουσα επικαιρότητα και που χρήζουν ιδιαίτερων σχολίων, όμως εμείς παραθέτουμε τώρα το κομμάτι που αφορά το ενδεχόμενο να ηγηθεί του κόμματος του Συνδέσμου Εθνικής Ενότητας.
Ο ίδιος έκοψε... το βήχα των απανταχού δημοσιογράφων, αφού δήλωσε ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος και το κανάλι θα έχει και την αποκλειστικότητα της οριστικής απόφασής του περί το τέλος του παρόντος μηνός.
Παραθέτουμε το σχετικό κομμάτι της συνέντευξής του.
ΕΡ.: Κυκλοφορεί ευρέως ως πληροφορία ότι σκέφτεστε να δημιουργήσετε κόμμα. Ένα νέο κόμμα με μη πολιτικά στελέχη, όχι φθαρμένα πολιτικά προϊόντα δηλ., πρώην βουλευτές, αποτυχημένους πολιτευτές, εν ενεργεία βουλευτές, αλλά ένα πιο αυτοδιοικητικό κόμμα με ανθρώπους των τοπικών κοινωνιών. Αληθεύει;
ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Θα σας πω το περίγραμμα αυτής μου της σκέψης με την έννοια ότι αυτό το σύστημα που μας κυβερνά εδώ και αρκετά χρόνια είναι ένα σύστημα που μας οδήγησε σε αδιέξοδα γιατί όλοι καταλάβαμε ότι αυτοί (του συστήματος) μπορούν να χαλάνε περισσότερα απ' όσα βγάζουν. Και δεν φαίνεται ότι το αύριο μπορεί να συμμαζευτεί γιατί η ίδια τακτική συνεχίζεται. Σας είπα για το μισθό του Δημάρχου και σας λέω ότι ο Βουλευτής παίρνει 8.000 ευρώ. Είναι δυνατόν; Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία αυτή γιατί μπορεί να σκεφτεί κάποιος ότι μιλώ λαϊκιστικά αλλά θέλω να πω ότι τα έξοδα και οι λειτουργίες των υπουργείων είναι τέτοια που μπορούν αν συμμαζευτούν να γλυτώσουμε αυτή την κατάντια των συνταξιούχων. Σε αυτή τη διαδικασία και κοιτώντας τη διαδρομή της ζωής μου που είναι μια διαδρομή σε 3 Υπουργεία, Αμύνης, Εξωτερικών και τώρα Εσωτερικών, βλέπω καθημερινά την αναξιοκρατία, τη διαφθορά, τη δολοπλοκία και είμαι σε μια φάση τέτοια που έχω φθάσει σε μια κατάσταση σιχαμάρας. Και επειδή δεν πρέπει να κρυφτώ θεωρώντας ότι η κοινωνία με ανέδειξε και με αναδεικνύει καθημερινά με τη στήριξή της, μετά από μία κρούση που (μου) έγινε από το Σύνδεσμο Εθνικής Ενότητας, ένα κόμμα που συμμετείχε στις προηγούμενες εκλογές μου έχει γίνει μια πρόταση να τεθώ επικεφαλής και να αναλάβω την ηγεσία του.
Είναι κάτι που το σκέφτομαι, αλλά επειδή για μένα τίποτα δεν γίνεται στην τύχη, αν θέλει κάποιος να επιτύχει, υπάρχουν ομάδες και διαδικασίες ανθρώπων με τους οποίους δια βίου συνδέθηκα και οι οποίοι θα πρέπει να έχουν άποψη βασική και κυρίαρχη αν πρέπει να γίνει αυτό το βήμα. Και είμαι τώρα σε μια φάση διερεύνησης των διαδικασιών σε όλους αυτούς τους τομείς, ώστε στις εκλογές που θα γίνουν στο τέλος του μηνός Μαΐου, εφόσον τελικά αποφασίσω να είμαι υποψήφιος, να τύχω της ψήφισης αυτού του εκλογικού σώματος για να πάω παραπέρα.
ΕΡ: Δεν υπάρχει ασυμβίβαστο με την έννοια ότι είστε εν ενεργεία Δήμαρχος και θα πρέπει να παραιτηθείτε αρκετό χρόνο πριν για να μπορέσετε να εκλεγείτε βουλευτής;
ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Όχι, παραιτείσαι και μπαίνεις υποψήφιος αρχηγός κόμματος και από την ώρα που εκλεγείς φεύγεις. Αν δεν εκλεγείς ξαναγυρνάς υποψήφιος στο Δήμο και συνεχίζεις...
ΕΡ: Ο κόσμος θέλει νέα πράγματα. Φαίνεται αυτό σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη, αναζητά νέες λύσεις. Εσείς όμως είσαστε 20 χρόνια μέσα στο πολιτικό σύστημα, όχι το κομματικό πολιτικό σύστημα, είστε ανεξάρτητος υποψήφιος και σας τιμά αυτό και το έχετε αποδείξει ότι είσαστε ανεξάρτητος υποψήφιος για όποιον ξέρει την πορεία σας ως Δημάρχου, όμως είστε και εσείς ένα πολιτικό προϊόν το οποίο είναι φθαρμένο μέσα στα χρόνια. Άσχετα αν διοικήσατε με επιτυχία, αν είστε έντιμος άνθρωπος, αν το ένα, αν το άλλο. Δηλ. θέλω να πω ο κόσμος δεν θέλει κάτι τελείως άφθαρτο; Κάτι τελείως καινούργιο;
ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Θέλω να σας απαντήσω σε αυτό ως εξής: Είναι μεγάλη δουλειά να μπαίνει στο βούρκο ένας άνθρωπος και να καταφέρνει μετά από 20 χρόνια να παραμένει αμόλυντος. Δηλ. αυτή τη στιγμή μετά μια 20ετία το ερώτημα που κάνω στην τελευταία ομιλία μου πριν τις εκλογές, ξέρετε ποιό είναι; Παρακαλώ πολύ όποιος μου έδωσε 1 ευρώ να μου απαντήσει. Αφήνω ένα λεπτό σιωπή και όλοι δακρύζουν... Την 20ετή μου διαδρομή στην Αυτοδιοίκηση την παίρνω ως επένδυση για αυτό μου το άλμα και δεν την παίρνω ως αδυναμία. Γιατί σήμερα που φθάσαμε να λέμε κάποιος “ααα, είναι νέος” και να τον τοποθετούμε χωρίς να εξετάσουμε το φάκελο αυτοδημιουργίας του, το φάκελο διαδικασίας διαδρομής της ζωής του και να τον εκτιμάμε...
ΕΡ: Πότε υπολογίζετε ότι θα πάρετε την τελική σας απόφαση;
ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Τέλος Μαΐου, πιστεύω ότι αφού έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες με τον κόσμο, γιατί εγώ έχω ένα αυτοδιοικητικό κύκλωμα, έχω ένα στρατιωτικό κύκλωμα, έχω το κύκλωμα των σαρακατσαναίων δια βίου από μάνα-πατέρα στο οποίο θέλω να απευθυνθώ.
Τέλος, ο κ. Στεργίου απάντησε σε σχετική επιθυμία του δημοσιογράφου, ότι θα έχει και την αποκλειστικότητα της απόφασής του για την ηγεσία ή όχι του κόμματος.
Γιάννης Μπολέτης
πηγή:http://ermispress.gr/index.php/2012-03-14-19-05-19/164-penteli/8038-o-d-stergiou-arxigos-kommatos-ypo-proypotheseis
..................................................................................................................................................
Ο Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας είναι ένα ελληνικό πολιτικό κόμμα που ιδρύθηκε από ε.α. στρατιωτικούς της τάξεως 1981 της Σ.Σ.Ε. Ο Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας, σύμφωνα με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, είναι πολιτική ένωση Ελλήνων πολιτών, όσων διακατέχονται από κοινές εθνικές πεποιθήσεις και επιδιώκει να ανασυνθέσει και να αναδείξει την εθνική δράση των Ελλήνων και Ελληνίδων ως συλλογική δύναμη δημιουργίας.
Η λέξη «σύνδεσμος» σύμφωνα με τους ιδρυτές παραπέμπει στην προσπάθεια συνένωσης όλων των Ελλήνων σε μια εθνική ενότητα.
Ο ΣΕΕ συμμετείχε στις εθνικές εκλογές του Μαϊου 2012, όπου απέσπασε ποσοστό 0,61% και 38.193 ψήφους και στις Ευρωεκλογές του Μαΐου 2014, όπου έλαβε 17.110 ψήφους, δηλαδή ποσοστό 0,30%.

Πηγή ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ

Απογευματινός Προσκυνηματικός Περίπατος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ     ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ  ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜ.ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΘΟΥΣΑΣ

   ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΣ   ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ

ΣΤΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ   ΤΩΝ   ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ  ΠΕΡΙΠΑΤΩΝ  ΚΑΙ   ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ   ΕΚΔΡΟΜΩΝ  ΥΠΟ  ΤΗΝ  ΑΙΓΙΔΑ  ΤΗΣ   ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ  ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ   ΤΗΣ  ΕΝΟΡΙΑΣ  ΜΑΣ  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΤΑΙ    ΤΗΝ  ΔΕΥΤΕΡΑ   15   ΜΑΪΟΥ       ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΣ     ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ  ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ  ΣΤΗΝ   ΙΕΡΑ   ΜΟΝΗ    
     «†              ΤΙΜΙΟΥ        ΣΤΑΥΡΟΥ                  »  
                    ΜΑΨΟΥ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
                ΘΑ  ΤΕΛΕΣΤΕΙ    ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ
  ΣΤΗΝ  ΣΥΝΕΧΕΙΑ  ΘΑ  ΥΠΑΡΞΕΙ  ΧΡΟΝΟΣ  ΓΙΑ   ΣΤΑΣΗ  ΠΡΟΣ  ΒΟΛΤΑ & ΟΥΖΑΚΙ  ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ.
ΓΙΑ  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   ΚΑΙ 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ   ΘΕΣΕΩΝ   ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ   ΣΤΗΝ   ΚΥΡΙΑ:
 Ἀλεξάνδρα  Χατζημανώλη.     Τηλ. 210  6667212

 Ὥρα  ἀναχωρήσεως:  3:15 μ.μ. ἀπὸ  τὴν πλατεία  Ἡρώων.
             Τιμή   εἰσιτηρίου : 10 €                                      

Παράκληση προς την Παναγία για τους μαθητές

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ  &  ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ  ΑΝΘΟΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

ΤΗΝ  ΚΥΡΙΑΚΗ    14    ΜΑΪΟΥ  ΚΑΙ  ΩΡΑ  19:00  ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΘΑ  ΤΕΛΕΣΘΕΙ  ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ  ΠΡΟΣ  ΤΗΝ  ΠΑΝΑΓΙΑ
ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΜΑΘΗΤΕΣ  ΠΟΥ  ΔΙΝΟΥΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ   ΚΑΙ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ  ΟΙ  ΜΑΘΗΤΕΣ  ΚΑΙ  ΟΙ  ΓΟΝΕΙΣ  ΤΟΥΣ  ΝΑ  ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ  ΔΙΝΟΝΤΑΣ  ΤΑ  ΟΝΟΜΑΤΑ  ΤΩΝ  ΠΑΙΔΙΩΝ  ΠΡΟΣ  ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ
   (ΘΑ  ΔΩΘΕΙ  ΕΥΛΟΓΙΑ  ΕΝΑ  ΣΤΥΛΟ)                          

                                  “ ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ„

Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

Εγγραφές μαθητών για πρώτη φορά στο Νηπιαγωγείο και Α ’ Δημοτικού

       Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παρ.2 α, του άρθρου 35, του ν.4386/2016(ΦΕΚ 83/11-5-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» οι εγγραφές μαθητών για πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο και την Α΄ Δημοτικού γίνονται από 1 έως 20 Μαΐου του προηγούμενου διδακτικού έτους.

       Ειδικότερα για τη σχολική χρονιά 2017-2018 οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία και Α΄Δημοτικού θα γίνουν από 2  έως 19  Μαΐου 2017.

      Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
Βιβλιάριο Υγείας του παιδιού
Λογαριασμός ΔΕΗ ή Εκκαθαριστικό ΔΟΥ

            Για περισσότερες πληροφορίες-ενημέρωση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με τους Διευθυντές/ντριες των Σχολείων.

Παράταση έως 8 Ιουνίου για την τακτοποίηση αυθαιρέτων

Παρατείνεται κατά ένα μήνα, έως τις 8 Ιουνίου, η προθεσμία υπαγωγής στον ισχύοντα νόμο  4178/2013 για την αυθαίρετη δόμηση, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν οι υπουργοί Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης.
Όπως σημείωναν πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος πρόκειται για ένα νομοσχέδιο με κρίσιμη σημασία για το περιβάλλον και την ανάπτυξη. Για τον λόγο αυτό δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στη δημόσια διαβούλευση, ώστε να καταθέσουν τις απόψεις τους όσο το δυνατόν περισσότεροι κοινωνικοί εταίροι και να διαμορφωθεί η μέγιστη δυνατή συναίνεση.
«Η επιλογή αυτή δικαιώθηκε, καθώς η διαβούλευση απέφερε χρήσιμους καρπούς. Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις που προέκυψαν έχουν πλέον ενσωματωθεί στο σχέδιο νόμου, που θα κατατεθεί άμεσα προς ψήφιση στη Βουλή» σημείωνουν ενώ προσθέτουν ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία να γίνει μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, ώστε να βρει τον αρμόζοντα χώρο και χρόνο στο δημόσιο διάλογο.
Μετά την υιοθέτηση του νόμου, απαιτείται κάποιο χρονικό διάστημα για να πραγματοποιηθούν τεχνικές παρεμβάσεις, απαραίτητες ώστε το ηλεκτρονικό σύστημα να προσαρμοστεί στις νέες θεσμικές προβλέψεις.
Για τους λόγους αυτούς κρίθηκε απαραίτητη η παράταση κατά ένα μήνα της προθεσμίας υπαγωγής στον ισχύοντα νόμο, από τις 8 Μαΐου 2017, στις 8 Ιουνίου 2017.
Πηγή:http://www.naftemporiki.gr