Σάββατο, 15 Μαΐου 2021

Οδήγηση μοτοσυκλέτας έως 125 cc με δίπλωμα αυτοκινήτου: τι άλλαξε στη νομοθεσία


  Διευκρινιστική εγκύκλιος για οδήγηση μοτοσικλέτας εως 125 cc με δίπλωμα αυτοκινήτου

Ο νόμος 4784/2021 (ΦΕΚ Α' 40/16-3-2021), άρθρο 54, δίνει τη δυνατότητα οδήγησης δικύκλων, σε κατόχους διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου (το κλασικό δίπλωμα κατ. Β'), με τις εξής προϋποθέσεις:

1) Για την οδήγηση μοτοποδηλάτου (κατηγορία ΑΜ, έως 50 κυβικά εκατοστά), ο/η οδηγός πρέπει :

1-να κατέχει την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (Β) πάνω από έξι έτη και

2-να έχει συμπληρώσει την ηλικία των 27 ετών.

Άρα, όσοι είναι 27 ετών και άνω και έχουν δίπλωμα αυτοκινήτου για περισσότερα από 6 έτη, μπορούν να οδηγούν και "50αράκι" χωρίς άλλη διαδικασία.

2) Για την οδήγηση ελαφρού δικύκλου (κατηγορία Α1, έως 125 κυβικά εκατοστά) ο/η οδηγός πρέπει :

1- να κατέχει την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου πάνω από έξι έτη,

2-να έχει συμπληρώσει την ηλικία των 27 ετών και

3-να λάβει πρακτική εκπαίδευση 5 μαθημάτων.

Άρα, όσοι είναι 27 ετών και άνω και έχουν δίπλωμα αυτοκινήτου για περισσότερα από 6 έτη και έχουν κάνει και 5 μαθήματα, μπορούν να οδηγούν και "παπάκι μέχρι 125 cc" χωρίς άλλη διαδικασία.

3) Η κατηγορία Β, ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας Α1 (έως 125 κυβικά), μόνο εντός της Ελληνικής Επικράτειας, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

i. κατοχής της κατηγορίας ΑΜ πάνω από τέσσερα (4) έτη,

ii. κατοχής της κατηγορίας Β πάνω από (4) έτη,

iii. συμπλήρωσης της ηλικίας των είκοσι επτά (27) ετών.»

Άρα, όσοι είναι 27 ετών και άνω και έχουν δίπλωμα μοτοποδηλάτου (50cc) για πάνω από 4 έτη, δίπλωμα αυτοκινήτου για περισσότερα από 4 έτη, μπορούν να οδηγούν και "παπάκι μέχρι 125 cc" χωρίς άλλη διαδικασία.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4784/2021

Άρθρο 54

Κατηγορίες αδειών οδήγησης και ισοδυναμίες - Τροποποίηση των άρθρων 3 και 4 του

π.δ. 51/2012  Περισσότερα στο : blogmetafores@gmail.com

Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΝΘΟΥΣΑΣ

Πέμπτη, 13 Μαΐου 2021

Το δημοτικό συμβούλιο Δήμου Παλλήνης, ενέκρινε την παράταση της προθεσμίας Ανάρτησης της μελέτης πράξης Εφαρμογής περιοχών Επέκτασης του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου της Δ.Ε. Ανθούσας του Δήμου Παλλήνης (Αττικής), που είχε οριστεί με την υπ’ αριθμ. 015/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να λήγει την Παρασκευή14-05-2021, με τον ορισμό νέας ημερομηνίας λήξης την 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 015/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.