Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

Γραφεία Ψυχολόγου στην Ανθούσα


Η συμπολίτισσά μας Αναστασία Ζέρβα, Ψυχολόγος- Ειδ. Παιδαγωγός, άνοιξε πρόσφατα και λειτουργεί στην Ανθούσα το νέο της γραφείο, κοντά στην πλατεία επί της Λ. Ανθούσας 21 δίπλα από το φαρμακείο.( τηλ. 211 40 185 40)
Με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης προσφέρει Επιστημονική βοήθεια σε Ενήλικες και Παιδιά, όπως:
·         ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
·         ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΊΑ
·         ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ- ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ- ΑΥΤΙΣΜΟΣ
·         G.I.M. ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΧΟΡΟΚΙΝΗΤΙΚΗ
   
Η Συμβουλευτική και Ψυχολογική υποστήριξη στις μέρες μας, με την οικονομική κρίση και τα χιλιάδες προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, είναι απαραίτητη σε όλους  και πρέπει παράλληλα με τη φροντίδα για την υγεία του σώματος να φροντίζουμε και για την υγεία της ψυχής .

 Εφόσον χρειαστούμε τη βοήθεια ψυχολόγου καλόν είναι να προτιμήσουμε την συμπολίτισσα  μας στην οποία ευχόμαστε καλή επιτυχία στο λειτούργημα που επιτελεί.

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016

Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών

Η περιοχή μας έχει δοκιμαστεί  3 φορές,τα τελευταία χρόνια, από πυρκαγιές και τα καταστροφικά αποτελέσματα είναι ακόμα ορατά. Για το λόγο αυτό πρέπει  άμεσα να ενεργοποιηθούμε ατομικά και συλλογικά και να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης από πιθανές δασικές πυρκαγιές.
Υπενθυμίζουμε την
 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 4/2012/ΦΕΚ 1346/Β/25.4.2012
Που καθορίζονται οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών και επικαρπωτών

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής - υποχρεώσεις

    1. Οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκο­νται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υπο­χρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

    2. Στους χώρους που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων-σπίρτων και άλλων υλών από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους.
Άρθρο 2
Κυρώσεις

    1. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων του άρθρου 1 παρ. 1 της παρούσας, ισχύουν και εφαρμόζο­νται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του άρθρου 94 παρ. 1 περίπτ. 26 εδάφ. β' του Ν. 3852/2010 (Α'87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε­ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». Οι ανωτέρω ποινικές κυρώσεις ασκούνται από την Πυρο­σβεστική Αρχή.

    2. Οι παραβάτες του άρθρου 1 παρ. 2 της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Άρθρο 3
Λοιπές υποχρεώσεις αρμόδιων Αρχών

    Η αρμοδιότητα για την εξέταση καταγγελιών περί μη συμμόρφωσης των υπόχρεων του άρθρου 1 παρ. 1 της παρούσας, ανήκει στους οικείους κατά τόπους Δήμους, ενώ η Πυροσβεστική Αρχή επιλαμβάνεται των περιπτώσεων που εμπίπτουν στο άρθρο 1 παρ. 2 της παρούσας.

Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω διάταξη πρέπει:

 Όλοι μαζί να προστατεύσουμε το προάστιό μας, αρκεί να δείξουμε λίγη φροντίδα σε μερικά απλά πράγματα και να φροντίσουμε να:
 • Μην πετάμε σκουπίδια υψηλού βαθμού ευφλεκτότητας ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες
 • Μην ανάβουμε φωτιές σε υπαίθριες ψησταριές
 • Να αποφεύγουμε υπαίθριες εργασίες όπως οξυγονοκολλήσεις ή χρήσης εργαλείων που πετούν σπινθήρες
 • Μην πετάμε αναμμένα τσιγάρα
 • Να σεβόμαστε τα απαγορευτικά πρόσβασης στο δάσος ιδιαίτερα σε περιόδους υψηλού κινδύνου
 Επιπρόσθετα Μέτρα προστασίας οικιών και κτισμάτων (ιδιαίτερα αυτών που βρίσκονται πλησίον δασικής έκτασης)
 • Δημιουργήστε αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι, καθαρίζοντας σε ακτίνα τουλάχιστον 10 μέτρων οτιδήποτε κρίνεται ως ιδιαίτερα εύφλεκτο
 • Κλαδέψτε τα δένδρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων ώστε να αποφευχθεί η εκδήλωση πυρκαγιάς ή η μετάβαση της, αν εκδηλωθεί, από έρπουσα σε επικόρυφη.  Επίσης, κλαδέψτε κάθε κλαδί που αγγίζει το κτίσμα και απομακρύνετε μέχρι την απόσταση των 5 μέτρων
 • Αραιώστε την δενδρώδη βλάστηση ώστε να απέχουν τα κλαδιά των γειτονικών δένδρων μεταξύ τους
 • Μην τοποθετείτε πλαστικές υδρορροές ή οχετούς νερού στους τοίχους του κτίσματος
 • Επενδύστε εξωτερικά τα παράθυρα και τις πόρτες με παντζούρια από μη εύφλεκτα υλικά
 • Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα στο περιβάλλοντα χώρο του οικήματος
 • Αποθηκεύστε τα καυσόξυλα σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους
 • Προμηθευτείτε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες και φροντίστε για την συντήρησή τους
 • Εξοπλιστείτε με σωλήνα ποτίσματος μήκους ανάλογου της περιοχής που θέλετε να προστατεύσετε
·         Καθαρίστε  τα οικόπεδά σας και ας μην έχετε ακόμα οικοδομήσει.
·         Συνεργαστείτε με το Δήμο και τα αρμόδια όργανα πυροπροστασίας


Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016

Αλλαγές στον προσανατολισμό της αποχέτευσης για Κάντζα και Άγιο Νικόλαο

Αλλαγές στον προσανατολισμό της αποχέτευσης για Κάντζα και Άγιο Νικόλαο, αποφάσισε προσφάτως η ΕΥΔΑΠ. 

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή η Κάντζα και ο Άγιος Νικόλαος της Κάντζας (περιοχές του Δήμου Παλλήνης)διαχωρίζονται αποχετευτικά από τον υπόλοιπο Δήμο Παλλήνης και οδηγούνται στο ΚΕΛ Κορωπίου. 

Η απόφαση αυτή δημιουργεί την ανάγκη τροποποίησης της μελέτης του κεντρικού αγωγού προς το ΚΕΛ Ψυττάλειας που πρόκειται να αποχετεύσει ολόκληρο τον υπόλοιπο Δήμο Παλλήνης. Μικρές αλλαγές επίσης θα χρειαστεί, η μελέτη για το εσωτερικό δίκτυο.

Την ανακοίνωση αυτή έκανε ο Δήμαρχος Παλλήνης στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος ταυτόχρονα διαβεβαίωσε ότι έχουν δοθεί ήδη όλα τα στοιχεία που ζητήθηκαν από την ΕΥΔΑΠ, προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι μελέτες.

Παράλληλα αναφερόμενος στην κατασκευή του εσωτερικού δικτύου τη διαχώρισε από την πηγή χρηματοδότησης (δηλαδή είναι άλλο το αν θα γίνει και άλλο το πώς θα χρηματοδοτηθεί) εκφράζοντας ταυτόχρονα τη βεβαιότητα ότι η μελέτη κατασκευής που ήταν ενταγμένη στο ΕΣΠΑ που έληξε, θα ενταχθεί και στο νέο ΕΣΠΑ όταν αυτό «ανοίξει».

Σημειώσεις:
α) Το ΚΕΛ Κορωπίου είναι κατασκευαστικά εν εξελίξει.
β) Μαζί με την Κάντζα και τον Άγιο Νικόλαο στο ΚΕΛ Κορωπίου οδηγείται και το Φούρεσι των Γλυκών Νερών, το οποίο μέχρι πρότινος ακολουθούσε αποχετευτικά το Δήμο Παλλήνης.

Τρίτη, 17 Μαΐου 2016

ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε για δεύτερη χρονιά εφέτος  η έκθεση Βυζαντινής ζωγραφικής και Αγιογραφίας του παιδικού τμήματος της ενορίας μας, το Σάββατο 14 και την Κυριακή  15 Μαΐου στην αίθουσα δίπλα στον Ι. Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ανθούσας, με τίτλο:
«Οι εικόνες των Αγίων μέσα από τα μάτια των παιδιών»
Ο Ιερέας μας π. Ιωάννης Βασιλακόπουλος μαζί με την ευλογία και τις ευχές του, έδωσε στο κάθε  παιδί και το αναμνηστικό δίπλωμα για την παρακολούθηση των μαθημάτων και την συμμετοχή του στην έκθεση.
Τα παιδιά ηλικίας από 8 έως 14 ετών, κατά τη διάρκεια της χρονιάς και υπό την καθοδήγηση της αγιογράφου Χρυσάνθης Χαραλαμπίου-Σπύρου δημιούργησαν εικόνες της Παναγίας, των Αγγέλων, αλλά και θέματα εμπνευσμένα από Βυζαντινές μικρογραφίες, Βυζαντινά χειρόγραφα και ψηφιδωτά, αλλά και ελεύθερα θέματα όπως αντικείμενα και τοπία που αναφέρονται στους ψαλμούς του Δαυίδ και σε χωρία του Ευαγγελίου. Παράλληλα κάθε παιδί αγιογράφησε την εικόνα του δικού του Αγίου, αλλά και ολόκληρες συνθέσεις, κάτι απαιτητικό για τα παιδιά αφού η τεχνική δυσκολία δημιουργίας τής κάθε εικόνας δεν συνάδει πάντα με την ηλικία του κάθε παιδιού.
Τα παιδιά δημιούργησαν τις εικόνες με μια πρωτότυπη τεχνική κατά την οποία ακολούθησαν όλα τα βήματα που ακολουθεί ένας Αγιογράφος αλλά με υλικά κατάλληλα για παιδιά τα οποία προσέφερε στα παιδιά η ενορία.
Ας ευχηθούμε να δώσει ο Θεός να γίνουμε κι εμείς σαν αυτά τα ξεχωριστά παιδιά, ώστε να αξιωθούμε να δούμε τους Αγίους όπως εκείνα: με καθαρή ματιά και καθαρή καρδιά!

Ένα μικρό δείγμα των αγιογραφιών των παιδιών μας
Θερμά συγχαρητήρια στα παιδιά , τους γονείς τους που τους δίνουν τις σωστές κατευθύνσεις και προπάντων στον ιερέα μας π.Ιωάννη και την αγιογράφο κ Χρυσάνθη....
Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ  &  ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ  ΑΝΘΟΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

ΤΗΝ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    13    ΜΑΪΟΥ  ΚΑΙ  ΩΡΑ  18:00  ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΘΑ  ΤΕΛΕΣΘΕΙ  ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ  ΠΡΟΣ  ΤΗΝ  ΠΑΝΑΓΙΑ
ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΜΑΘΗΤΕΣ  ΠΟΥ  ΔΙΝΟΥΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ   ΚΑΙ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ  ΟΙ  ΜΑΘΗΤΕΣ  ΚΑΙ  ΟΙ  ΓΟΝΕΙΣ  ΤΟΥΣ  ΝΑ  ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ  ΔΙΝΟΝΤΑΣ  ΤΑ  ΟΝΟΜΑΤΑ  ΤΩΝ  ΠΑΙΔΙΩΝ  ΠΡΟΣ  ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ
                             

                                  “ ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ„

Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016

Υποβολή αιτήσεων για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Παλλήνης

Η υποβολή των αιτήσεων για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Παλλήνης για το σχολικό έτος 2016-2017, αρχίζει από τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2016 και θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016.
 Η υποβολή τους θα γίνεται στο Δημοτικό κατάστημα Παλλήνης(πρώην Δημαρχείο), Πλατεία Ελευθερίας, Παλλήνη, 1ος όροφος.
Ώρες εξυπηρέτησης γονέων, από τις 09:30 έως τις 13:00.
 Σημείωση:
 Η αίτηση καθώς και τα σχετικά έντυπα, θα είναι διαθέσιμα:
 ·        στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλλήνης(www.pallini.gr), από τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2016, ή
·        από τα δημοτικά καταστήματα Ανθούσας, Γέρακα, Παλλήνης.
  Για περισσότερες πληροφορίες: 210 6604726 – 210 6667931

Δευτέρα, 9 Μαΐου 2016

Βάνδαλοι προξένησαν ζημιές σε παιδική Χαρά


  Βάνδαλοι κατέστρεψαν τη σκάλα της τσουλήθρας στην ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ στο ΗΡΩΟΝ της Ανθούσας.....
  .
  ΄΄Μάγκας δεν γίνεσαι καταστρέφοντας...
  Θα γίνεις ( μάγκας)όταν μάθεις να φροντίζεις........ 
  τους κοινόχρηστους χώρους (Πλατείες -Παιδικές χαρές)
  και να σέβεσαι τον εαυτό σου και τους συνανθρώπους σου..

  Να είσαι πρώτα  πρώτα ΑΝΘΡΩΠΟΣ..........