ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ


ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΟΥΣΑ
Με ιδιαίτερη σεμνότητα περηφάνια και σεβασμό, γιορτάστηκε και φέτος στην Ανθούσα μας,  η επέτειος για ΄΄Το βροντερό  ΟΧΙ  των Ελλήνων την 28 Οκτωβρίου 1940’’.Μετά την Θεία Λειτουργία στην κατάμεστη από πιστούς Εκκλησία μας επακολούθησε η  δοξολογία όπου ο πατέρας Ιωάννης  με το κήρυγμα,  μας αφύπνισε Θρησκευτικά και Εθνικά συναισθήματα. (Παρατίθεται στο τέλος  το κήρυγμα).


Στη συνέχεια στην πλατεία Ηρώων τελέστηκε επιμνημόσυνος δέηση υπέρ των πεσόντων και τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε η Δντρια του Δημοτικού Σχολείου κ Ριμπά Αιμ. φέρνοντας στη μνήμη μας όλο το ιστορικό. 
Ακολούθησε η κατάθεση των στεφάνων στο Μνημείο Ηρώων η τήρηση 1 λεπτού σιγή και η ανάκρουση του Εθνικού  Ύμνου.Βοηθούντος και του καλού καιρού απολαύσαμε στη συνέχεια τα βλαστάρια μας που  έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και με περηφάνια παρέλασαν καταχειροκροτούμενα από όλους.  ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  (Φωτογραφίες από την παρέλαση στο τέλος της ανάρτησης)

Παρατίθεται το:
Κήρυγμα   28ης Ὀκτωβρίου  2017
Ἡ  μεγάλη  σημερινή  ἑορταστική  καὶ  ἱστορική  ἡμέρα  μᾶς  δίνει  τὴν  εὐκαιρία  νὰ  ἐνώσουμε  τὰ  δύο  χαρακτηριστικά  τοῦ  λαοῦ  μας,  τὴν  Ἐλληνική,   καὶ  τὴν  Ὀρθόδοξη  Χριστιανική  ἰστορία  καὶ  παράδοσή  μας,  καὶ  μέσα  ἀπό αὐτά  νὰ  προβληματιστοῦμε  καὶ  νὰ   ὑποψιαστοῦμε  γιά  τὰ  γεγονότα  πού μᾶς  ἀγγίζουν,  καὶ  τὰ  ὁποῖα  τείνουν  νὰ  ἀλλοιώσουν,  ἤ  νὰ  μεταλλάξουν τὰ βιώματα  τῶν  προγόνων  μας,  οἱ  ὁποῖοι  ἔχουν  ποτίσει  τὴν  Ἐλληνική γῆ  καὶ  ὄχι  μόνο,  μέ  τὸ  δοξασμένο  πολύτιμο  αἷμα  τους,  ἀφήνοντας  ὡς  παρακαταθήκη  τὴν  συνέχιση καὶ  ἀνανέωση  τῶν  πολύτιμων αὐτῶν  στοιχεῖων  πού  ἀναδεικνύουν  τὸ  εἶναι  αὐτοῦ  τοῦ λαοῦ.
Τὸ  ποτισμένο  μὲ  Ἐλληνικό  ἡρωϊκό  αἷμα  Ἐθνικό  μας  Σύμβολο,  ἡ  σημαία  μας, πλέον  δέν  μπορεῖ  νὰ  εἰσέρχεται  στούς  ἱερούς  Ναούς μετά  ἀπό  ἐγκύκλιο  τοῦ  Ὑπουργείου  Παιδείας, γιά  ποιόν  λόγο  δέν γνωρίζουμε. Ἄν  ὅμως  κοιτάξουμε  μὲ  προσοχή  τήν  σημαία  μας  θά  δοῦμε  ὄτι  ἀποτελεῖται  ἀπό  ἐννέα  ὀριζόνιες  φαρδιές  λωρίδες,  πέντε  γαλάζιες  καὶ  τέσσερεις  λευκές,  ὅπως  ἐπίσεις  στό  πάνω  καὶ  ἀριστερά  μέρος  τὸν  Τίμιον  Σταυρό,  λάβαρο  τῆς  ὁρθοδοξίας. Δέν  γνωρίζω  κατά  πόσον  ἐμεῖς  καὶ  τὰ   παιδιά  μας  ξέρουμε  τὴν ἐρμηνεία  τοῦ  σχεδίου  καὶ  ἀποτυπώματος  τῆς  Ἐλληνικῆς  σημαίας  καὶ  νὰ  ἀντλήσουμε  κάθε  πτυχή  καὶ  λεπτομέρεια ὄπως  μᾶς  ὑπενθυμίζει  ὁ  Ἐθνικός  μας  ὕμνος:  « ἀπ’τὰ  κόκκαλα  βγαλμένη τῶν  Ἐλλήνων  τὰ ἱερά».
Ὁ  συμβολισμός  εἶναι  ὁ  ἐξής   καὶ θὰ  πρέπει  νὰ  τὸν  κάνουμε  κτήμα  μας.  Οἰ ἐννέα λωρίδες  συμβολίζουν  τὰ  ἐννέα  Ἐλληνικά  Πελάγη  πού εἶναι, ἡ  Μεσόγειος  θάλασσα, τὸ Αἰγαιο, Ἰόνιο, Λυβικό, Καρπάθιο,Κρητικό, Ἰκάριο, Μυρτώο, καὶ  τὸ  Θρακικό Πέλαγος, καὶ  οἰ  πέντε  γαλάζιες λωρίδες  ἔχουν  τὸ  χρώμα  τῶν  θαλασσῶν  μας, καὶ οἰ ἀντίστοιχες λευκές  τούς  ἀφρούς   τῶν  κυμάτων  τους. Ἐπίσης  οἰ  ἐννέα  αὐτές  λωρίδες  μοιράζονται  ἰσάξια μεταξύ  τους  τίς  ἐννέα  συλλαβές  ἀπο  τὶς  αἱματοβαμμένες  λέξεις  « Ἐλευθερία  ἤ  Θάνατος».
Δέν  ξέρω  ἄν  ὡς  Ἔλληνες  πολίτες  βαθειά  στήν  συνείδησή μας  ὑπάρχει  κάτι  πού  νὰ  μᾶς  ἐνοχλεῖ,  ἤ  στά  βάθη  τῆς  ψυχῆς  μας  κάτι  πού  νὰ  πονάει.
Δέν  ξέρω  ἄν  τὰ  μάτια  μας  μποροῦν  νὰ  κοιτάξουν  τὸ  σκῆπτρο  τῆς  Ἐλληνικῆς  ὑπερηφάνειας καὶ  νὰ  μήν  βουρκώσουν.
Δὲν  εἶμαι  σὲ  θέση  νὰ  ἔχω  γνώση  ἄν  ὅταν  παιανίζει ὁ  Ἐθνικός  μας  Ὕμνος ἡ  καρδιά  μας  παραμένει  ἀπαθής,  ἤ  κτυπᾶ  ἀνησυχητικά  βιώνοντας  ὅλος  ὁ  ἄνθρωπος  μιά  ἀνεκλάλητη  συγκίνηση  καὶ  ὑπερηφάνεια.
Συγχωρέστε  με  ἀλλά  θὰ  ἤθελα  σήμερα  νὰ  δώσω  ἄν  μοῦ  ἐπιτρέπετε  τὸ  ἔναυσμα  σὲ  ὄλους  μας  γιά  ἐγρήγορση,  κατανοώντας  τὶς  νέες  συνθῆκες  πού διαμορφώνονται  στὸν  κόσμο  καὶ  ἀντιμετωπίζοντας  τὶς  νέες  προκλήσεις.  Κάποιοι  βλέπουν  τήν  Ἐκκλησία  ὡς  κάτι  πού  δέν  μπορεῖ  νὰ  ἐμπνεύσει  τὸν  τεχνολογικό  ἄνθρωπο,  νὰ  δώσει  νόημα  ζωῆς  στόν ἄνθρωπο  τῆς  μεταμοντέρνας  κοινωνίας.
Ὁ  Χριστός  ἐν  τοῦτοις,  εἶναι  για  ὅλες  τὶς  ἐποχές  καὶ  γιά  ὄλους  τούς  πολιτισμούς. «χθές  καὶ σήμερον  ὁ  αὐτός  εἰς  τοὺς  αἰῶνας»(Ἐβρ.13:8) πάνω  ἀπό  τή  φθορά  τοὺ  χρόνου. Καί  ἡ  Ἐκκλησία  Του  συνεπῶς,  πού  εἶναι  τὸ  μυστικό  σῶμα  Του,  δεν  ἀνήκει  ἀποκλειστικά σέ  μιά  ἰστορική  περίοδο,  οὔτε  ταυτίζεται  μὲ  τὸν  χαρακτήρα  καὶ  τὶς  δομές  μιᾶς  ἐποχῆς.
Λόγῳ  τῆς  φύσεώς  της,  ἡ  προσφορά  τῆς  Ἐκκλησίας  στὴν  ἀνθρωπότητα  εἶναι  διηνεκής  καὶ  ἀναντικατάστατη. Εἰρηνεύει  τὴν ἀνθρώπινη  ψυχή,  φωτίζει  καὶ καθοδηγεῖ  τή  συνείδηση,  ἀπελευθερώνει  ἀπό  τὰ  πάθη,  ἐμπνέει  τὴν  ἀλληλεγγύη,   μεταμορφώνει  τὸν  μετανοοῦντα  ἄνθρωπο,  τὸν  ἀνυψώνει  καὶ  τὸν  καθιστᾶ «καινή  κτίση» ἐν  Χριστῷ.
Μήν ἀφήσουμε  ἀδελφοί  μου  νὰ  ξεριζωθεῖ  ἀπό τὴν  ζωή  μας  κάθε  ἰδανικό,  κάθε  ἱερό  καὶ  ὅσιο,  κάθετί  ποὺ  χαρακτηρίζει  τὴν  ἰστορική  καὶ  πολιτισμική  διαδρομή  μας,  ἀλλοτριώνοντας  τὴν  ὑπόσταση  τοῦ  ἀνθρώπινου  προσώπου,  τὴν διαστρέβλωση τῆς  ἡθικῆς καὶ  τὴν  κατάργηση τοῦ  Θεοῦ  ἀπό τὴν  ζωή  μας.
Ἡ  Παναγία  μας, ἡ «Ἁγία  Σκέπη»,  νὰ  συνεχίσει  νὰ  σκεπάζει, νὰ  προστατεύει  καὶ  νὰ  εὐλογεῖ  τὴν  ζωή  μας. Ἀμήν.   

Φωτογραφίες από την παρέλαση των παιδιών μας στην Αρχική σελίδα την 28/10/2017

Πρώτη χειροτονία Επισκόπου στη Σμύρνη μετά  από 94 χρόνια


Μέρα ευφρόσυνης ήταν χθεσινή για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς της Σμύρνης, καθώς έγινε η πρώτη από το 1922 χειροτονία και μάλιστα Επισκόπου, του Ερυθρών Κυρίλλου, με καταγωγή από τις Κυδωνίες (Αϊβαλί) της Μικράς Ασίας.
Η χειροτονία τελέστηκε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, συλλειτουργούντων και συμπροσευχομένων πολλών Ιεραρχών και κληρικών.
Ο νέος Επίσκοπος Ερυθρών τα τελευταία χρόνια ανέπτυξε αξιόλογο έργο ως εφημέριος για την ανασύσταση της ορθόδοξης κοινότητας. Την κυβέρνηση εκπροσώπησαν οι υφυπουργοί Ι. Αμανατίδης και Τ. Κουίκ. Επίσης, παρέστησαν ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων Βασίλης Λεβέντης, βουλευτές, ο πρέσβης της Ελλάδος στην Άγκυρα κ. Λουκάκης , ο Γενικός Πρόξενος στην Πόλη, Ευάγγελος Σέκερης, η Γενική Πρόξενος στην Σμύρνη, Αργυρώ Παπούλια, ο Ρωμαιοκαθολικός Επίσκοπος, εκπρόσωπος του δημάρχου Σμύρνης και η δήμαρχος Κονάκ.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης τόνισε ότι κατά την μέχρι τώρα διακονία του στην Ορθόδοξη Κοινότητα Σμύρνης αναδείχθηκε ανώτερος πάσης προσδοκίας και κέρδισε «την αγάπην των εκεί χριστιανών μας, την εμπιστοσύνην των τοπικών Αρχών, την εκτίμησιν των άλλων χριστιανών των παροικούντων εν Σμύρνῃ». Επίσης, πολύ ουσιαστική και απόδειξη της πατρικής σας αγάπης η επισήμανση: «Ο αδελφός Κύριλλος ώργωσε τόν αγρόν της χηρευούσης μέχρι τώρα Επαρχίας σου και τώρα ακολουθεί η σπορά, η βλάστησις, η καρποφορία, η συγκομιδή».
Ο Επίσκοπος Ερυθρών, Κύριλλος, μεταξύ άλλων τόνισε ότι τα τελούμενα υπό του Οικουμενικού Πατριάρχου, Βαρθολομαίου, συμβάλλουν στο "θαύμα" της Μικρασίας. Προσέρχομαι, πρόσθεσε, στα "κράσπεδα του θυσιαστηρίου του Ναού του Πρώτου Επισκόπου των Σμυρναίων, Αγίου Βουκόλου».
Ο Άγιος Βουκόλος είχε οσιακό τέλος. Οι χριστιανοί της Σμύρνης, σύμφωνα με την παράδοση, τον ενταφίασαν με δέος, κοντά στο Κοιμητήριο της “Εφεσιανής Πύλης”, και στον τάφο του φύτρωσε μια μεγάλη μυρτιά, που γονατιστή έγερνε πάνω του. Τα μύρτα της έκαναν θαύματα στις γυναίκες που ήθελαν να γίνουν μάνες και στους ανθρώπους που βασανιζόταν από τη θλίψη της αρρώστιας.
Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, σε χώρο κοντά στον τάφο, οικοδομήθηκε από τη ρωμαίικη κοινότητα της Σμύρνης μεγαλοπρεπής ναός επ' ονόματι του Αγίου Βουκόλου στην περιοχή Μπασμανέ. Επειδή στη συνοικία έμεναν Τούρκοι, ο ναός δεν κάηκε, αλλά λεηλατήθηκε και χρησιμοποιήθηκε αρχικά ως αρχαιολογικό μουσείο και αργότερα ως αποθήκη της όπερας. Το τέμπλο, ο δεσποτικός θρόνος και ο άμβωνας μεταφέρθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1940 στην Αθήνα και κοσμούν τον ιερό ναό Αγίας Φωτεινής Νέας Σμύρνης.
Στα τέλη του 2000, με πρωτοβουλία του δημάρχου Σμύρνης, Αζίζ Κοτζάογλου, ο ναός ανακαινίστηκε ως μουσειακός χώρος, αποκαλύφθηκαν ορισμένες τοιχογραφίες και παραχωρείται ορισμένες φορές τον χρόνο για την τέλεση Ιερών Ακολουθιών.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ – ΜΠΕ΄
............................................................................................................................

                            ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ  ΚΑΙ  ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
                           ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ  ΑΝΘΟΥΣΗΣ

ΙΕΡΑ  ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
                               ΟΣΙΑΣ  ΑΝΘΟΥΣΗΣ                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΟΡΤΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ  09  ΙΟΥΛΙΟΥ
ΩΡΑ: 7:00μ.μ.
ΜΕΓΑΣ  ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ   ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΣΤΗ  ΣΥΝΕΧΕΙΑ  ΘΑ  ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ  ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ  ΤΗΣ  ΙΕΡΑΣ  ΕΙΚΟΝΟΣ  ΤΗΣ  ΟΣΙΑΣ  ΑΝΘΟΥΣΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ  10  ΙΟΥΛΙΟΥ
ΩΡΑ  7:00 π.μ.
ΟΡΘΡΟΣ  &  ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ   ΘΕΙΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΙΕΡΟΥΡΓΟΥΝΤΟΣ  ΤΟΥ  ΣΕΒAΣΜΙΩΤΑΤΟΥ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ  ΠΡΟΙΚΟΝΗΣΟΥ
 Κ. ΙΩΣΗΦ (ΟΙΚΟΥΜ .ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ)

                                                         ΩΡΑ: 7:00μ.μ.
                   ΙΕΡΑ  ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ  ΠΡΟΣ  ΤΗΝ  ΟΣΙΑ   ΑΝΘΟΥΣΑ

.............................................................................
Απογευματινό προσκύνημα στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος-Πεντέλης

Την περασμένη Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου, η ενορία μας πραγματοποίησε, με υπεύθυνη οργάνωση-εκτέλεση από τον αιδεσιμώτατο Πατέρα Ιωάννη, προσκυνηματικό περίπατο στο Μοναστήρι του Παντοκράτορα.
Με την άφιξη στη Μονή και εντός του Ναού, έγινε από μοναχή της Μονής αναφορά στο μαρτυρικό ιστορικό της, που σαν επόμενο είχε να προκαλέσει τη βαθειά συγκίνηση των προσκυνητών και την εκδήλωση των θρησκευτικών τους συναισθημάτων στο χώρο των τάφων των μαρτυρησάντων Πατέρων, όπου και προσκύνησαν.
Μετά ακολούθησε το καθιερωμένο «κέρασμα» με καφέ και παξιμάδι και ακριβώς στις 5.00΄ ήχησαν οι καμπάνες του όντως κατανυκτικού εσπερινού μέσα σε μια εκκλησία κατάμεστη από προσκυνητές.
Μετά το πέρας του εσπερινού η παρέα κατέβηκε στη Ραφήνα. Ομοτράπεζοι καθώς ήταν σε ένα παραλιακό κέντρο όπου κατέλυσαν ,τους δόθηκε μια θαυμάσια ευκαιρία  για επικοινωνία και χαρούμενες συζητήσεις. 
Με την επιστροφή προσφέρθηκε από την Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ανθούσας γλυκό και σε μια ιδιότυπη κλήρωση 5 τυχεροί πήραν μαζί τους από ένα βιβλίο για ευλογία και συντροφιά με το λόγο του Θεού.
Σχεδόν κάθε μήνα η εκκλησία μας πραγματοποιεί τέτοιου είδους αποδράσεις για χώρους πνευματικής τροφοδοσίας αλλά και κοινωνικής προσέγγισης

ΦΩΤΟ:


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

H πρόσκληση αφορά κυρίως τον Π. Κύριλλο, τον ιερέα που τελεί τη Θέια Λειτουργία στην Αγ. Σοφία στην Ανθούσα. Ζει στη Σμύρνη και λειτουγεί στις εκεί εκκλησίες κυρίως δε στην Αγ. Φωτεινή και ζωντανεύει με την όλη συμπεριφορά του ακριβές μνήμες ζεσταίνοντας έτσι τις καρδιές των απογόνων της Μικρ/τικής καταστροφής , συγχρόνως δε κτίζει....γέφυρες μεταξύ των δύο λαών που μαζί δεν κάνουνε και χώρια δεν μπορούνε. 
..........................................................................................................................................................................................................

ΓΙΑΤΙ ΠΕΡΝΑΜΕ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΤΑΦΙΟ ( αναρτήθηκε 18/4/2014)

Το να περνούν οι πιστοί κάτω από τον Επιτάφιο, είναι μια πολύ καλή και ευσεβής συνήθεια.
Το νόημα, είναι εμφανές.: «Εκφράζω τη βαθύτατη ευλάβειά μου και την πίστη μου στον θυσιασθέντα, παθόντα και ταφέντα Κύριο, και θέτω τον εαυτό μου εν ταπεινώσει κάτω από Αυτόν και κάτω από τη θαυμαστή και θεϊκή επίδραση και ευλογία Του».

Σύμφωνα με τον π. Θεολόγο το ίδιο γίνεται και με το Ιερό Πετραχήλι, όπου σκύβω κάτω από αυτό, για να δεχθώ την ευλογία και την ευχή του Ιερέα, είτε στην Εξομολόγηση, είτε στο Ευχέλαιο, είτε σε οποιαδήποτε άλλη Ευχή.

Όπως και όταν εορτάζει κάποιος Άγιος και λιτανεύεται η Ιερά Εικόνα του, ή το σκήνωμά του (πχ Αγ.Γεράσιμος) ή ένα θαυματουργό Εικόνισμα της Παναγίας (πχ στην Τήνο).

Βλέπουμε εκατοντάδες ανθρώπων που στρώνονται στο έδαφος, γιά να περάσει από πάνω τους η «χάρη».

Αλλά, παρόμοια συνήθεια περιγράφεται και στις Πράξεις των Αποστόλων, όπου θαυμαστά σημεία λάμβαναν χώρα, όταν και μόνο η σκιά των Αποστόλων που περνούσε πάνω από ασθενείς, ήταν αρκετή για να τους θεραπεύσει: «Ο σεβασμός δε και η εκτίμησις του λαού προς αυτούς (τους Αποστόλους) δια την θείαν δύναμιν, που ενεργούσε δια μέσου αυτών, ήτο τόσος, ώστε έβγαζαν τους ασθενείς εις τας πλατείας και τους έβαζαν οι μεν πλούσιοι επάνω εις κλίνας, οι δε πτωχοί εις απέριττα κρεββάτια, ώστε, όταν θα ήρχετο και θα επερνούσε ο Πετρος, και η σκια του έστω να πέση επάνω εις κανένα από αυτούς, δια να τον θεραπεύση». (Πράξ. 5,15)

Πηγή: pontos-news.gr

................................................................................

--- Παγκόσμιες Ημέρες - International Days ---

ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ (Ημέρα των ερωτευμένων Καθολικών Χριστιανών, Ημερα των ερωτευμενων Καθολικων Χριστιανων)14Φεβρουαρίου
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Ημέρα της μητρικής γλώσσας, Ημερα της μητρικης γλωσσας)21Φεβρουαρίου
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ (Ημέρα της γυναίκας, Ημερα της γυναικας)8Μαρτίου
ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Ημέρα του καταναλωτή, Ημερα του καταναλωτη)15Μαρτίου
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ (Ημέρα της ποίησης, Ημερα της ποιησης)21Μαρτίου
ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (Ημέρα του νερού, Ημερα του νερου)22Μαρτίου
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ (Ημέρα της μετεωρολογίας, )23Μαρτίου
ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ (Ημέρα κατά της φυματίωση)24Μαρτίου
ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (Ημέρα του Θεάτρου, )27Μαρτίου
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ημέρα της Υγείας, )7Απριλίου
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ (Ημέρα της γης, )22Απριλίου
ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (Ημέρα του βιβλίου και των πνευματικών δικαιωμάτων, )23Απριλίου
ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ (Ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας 1.500.000 Αρμενίων από τους Τούρκους το 1915, )24Απριλίου
ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ (Ημέρα του χορού, )29Απριλίου
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (Ημέρα της ελευθερίας του τύπου, )3Μαίου
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (Ημέρα της Ευρώπης, )9Μαίου
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ (* 2η Κυριακή Μαίου) (Ημέρα της μητέρας, γιορτή της μητέρας, )13Μαίου
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (Ημέρα της οικογένειας, )15Μαίου
ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Ημέρα των τηλεπικοινωνιών,) 17Μαίου
ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ (Ημέρα των μουσείων, )18Μαίου
ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ (Ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού από τους Τούρκους το 1920,)19Μαίου
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ημέρα της πολιτιστικής ανάπτυξης, )21Μαίου
ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ (Ημέρα κατά του καπνίσματος, Ημερα κατα του καπνισματος)31Μαίου
ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ημέρα προστασίας του περιβάλλοντος, Ημερα προστασιας του περιβαλλοντος)5Ιουνίου
ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (Ημέρα κατά της εργασίας παιδιών, )12Ιουνίου
ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ (Ημέρα κατά της ερημοποίησης και της ξηρασίας,)17Ιουνίου
ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ (* 3η Κυριακή Ιουνίου) (Ημέρα του πατέρα, γιορτή του πατέρα, )17Ιουνίου
ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Ημέρα των προσφύγων, Ημερα των προσφυγων)20Ιουνίου
ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (Ημέρα κατά των ναρκωτικών, Ημερα κατα των ναρκωτικων)26Ιουνίου
ΗΜΕΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΑΝΙΣΜΟΥ (Ημέρα υπέρ των θυμάτων βασανισμού, Ημερα υπερ των θυματων βασανισμου)26Ιουνίου
ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (Ημέρα των συνεταιρισμών, Ημερα των συνεταιρισμων)2Ιουλίου
ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ (Ημέρα των ερωτευμένων Ορθοδόξων Χριστιανών,)3Ιουλίου
ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ (Ημέρα των πληθυσμών, )11Ιουλίου
ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΛΑΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Ημέρα των αυτοχθόνων λαών του κόσμου, 9Αυγούστου
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (Ημέρα της νεότητας, 12Αυγούστου
ΗΜEΡΑ ΘYΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡIΟΥ ΣΚΛAΒΩΝ ΚΑI ΤΗΣ ΑΠΑΓOΡΕΥΣHΣ ΤΟΥ (Ημέρα θύμησης του εμπορίου σκλάβων καί της απαγόρευσής του, Ημερα κατα της σκλαβιας)23Αυγούστου
ΗΜΕΡΑ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ (Ημέρα εξάλειψης του αναλφαβητισμού, Ημερα εξαλειψης του αναλφαβητισμου)8Σεπτεμβρίου
ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ (Ημέρα προστασίας της ζώνης του όζοντος, )16Σεπτεμβρίου
ΗΜΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, )20Σεπτεμβρίου
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ (Ημέρα της ειρήνης, ς)21Σεπτεμβρίου
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Ημέρα της ναυτιλίας, )26Σεπτεμβρίου
ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ημέρα του τουρισμού,)27Σεπτεμβρίου
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (Ημέρα της μουσικής, )1Οκτωβρίου
ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΓΗΡΑΤΕΙΩΝ (Ημέρα των γηρατειών, Ημερα των γηρατειων)1Οκτωβρίου
ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ (Ημέρα των ζώων, Ημερα των ζωων)4Οκτωβρίου
ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (Ημέρα των δασκάλων, Ημερα των δασκαλων)5Οκτωβρίου
ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ημέρα των ταχυδρομείων, Ημερα των ταχυδρομειων)9Οκτωβρίου
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ (Ημέρα της μείωσης ζημιών απο τις φυσικές καταστροφές,11Οκτωβρίου
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (Ημέρα της διατροφής, )16Οκτωβρίου
ΗΜΕΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΙΑΣ (Ημέρα υπέρ της εξάλειψης της φτώχιας,)17Οκτωβρίου
ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ (Ημέρα κατά της οστεοπόρωσης, )20Οκτωβρίου
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ (Ημέρα της αποταμίευσης, 31Οκτωβρίου
ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ (Ημέρα κατά του διαβήτη, 14Νοεμβρίου
ΗΜΕΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΝΟΧΗΣ (Ημέρα υπέρ της ανοχής, 16Νοεμβρίου
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (Ημέρα της τηλεόρασης, 21Νοεμβρίου
ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ημέρα κατα της βίας εναντίον των γυναικών,)25Νοεμβρίου
ΗΜΕΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΩΝ (Ημέρα υπέρ των Παλαιστινίων, 29Νοεμβρίου
ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ AIDS (Ημέρα κατά του aids, )1Δεκεμβρίου
ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΚΛΑΒΙΑΣ (Ημέρα κατά της σκλαβιάς, 2Δεκεμβρίου
ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Ημέρα των ατόμων με αναπηρία, 3Δεκεμβρίου
ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΝ (Ημέρα κατά των ναρκών, 4Δεκεμβρίου
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Ημέρα της πολιτικής αεροπορίας, 7Δεκεμβρίου
ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ (Ημέρα κατά της διαφθοράς, 9Δεκεμβρίου
ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ (Ημέρα των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της διεθνούς αμνηστίας, )10Δεκεμβρίου
ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (Ημέρα του παιδιού, )11Δεκεμβρίου
ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΒΟΥΝΩΝ (Ημέρα των βουνών, )11Δεκεμβρίου
ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ (Ημέρα των μεταναστών,18Δεκεμβρίου
 πηγή:http://www.eortologio.gr/data/eortes_pagosmies.htm.

...............................................................
Ο ρόλος της οικογένειας στην ανάπτυξη του παιδιού 

Γονείς και οικογένεια

1. Ορισμός
Ο άνθρωπος έχει την ανάγκη για σύντροφο, όχι μόνο για αναπαραγωγή, αλλά για ψυχική, νοητική και συναισθηματική ολοκλήρωση. Η ένωση αυτή βοηθάει στην εξάλειψη των λαθών, των σφαλμάτων του ατόμου, συντελεί στην ανάπτυξη της συζήτησης, συνεργασίας, εποικοδομητικού διαλόγου και στοχεύει στην συναισθηματική ολοκλήρωση.
Όταν λοιπόν, τα άτομα σε μια σχέση βλέπουν τον Ένα Άντρα και την Μια Γυναίκα, ξεπερνώντας την προσωρινή όψη, δημιουργούν το Μοναδικό Αντρόγυνο και καταλήγουν στον ιερό θεσμό του γάμου• και είναι ιερός γιατί ενώνονται δύο ψυχές και δημιουργείται η βάση για ένα νέο σύνολο και για ένα νέο οικοδομικό σύνολο.(16)
2. Σύζυγοι - Γονείς
Η λέξη σύζυγος προέρχεται από το αρχαίο ρήμα "ζεύγνυμι", το οποίο σημαίνει ότι δύο άτομα ζευγαρώνουν για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Οι δύο δυνάμεις τον συζύγων λειτουργούν σαν μια, κουβαλώντας μαζί τα βάρη κι έχουν σαν στόχο την συνέχιση της ζωής με διασταύρωση κοινών ενεργειών και την δημιουργία έργου και ζωής που επιλέγονται από τους ίδιους.(17)
Αντρόγυνο, λοιπόν είναι μια ενωμένη συνύπαρξη με στόχο την ολοκλήρωση της ζωής σε όλες τις εκδηλώσεις της, καθώς την αλληλοσυμπλήρωση και την αλληλοϋποστήριξη των ατόμων που το αποτελούν. Από τη στιγμή που δέχθηκαν να δοθούν ο ένας στον άλλον και να διαλύσουν τα προσωπικά τους "εγώ", δημιουργούν ένα σύνολο, εργάζονται συνειδητά και δημιουργούν ένα νέο ενωμένο σύνολο. Μέσα από αυτή τη σχέση δημιουργείται η εσωτερική πραγμάτωση και εξελίσσονται ομαλά. Η ένωση αυτή έχει δύο σκοπούς: την δόμηση οικογένειας και την εσωτερική εξέλιξη των ατόμων. (18)
Έτσι, λοιπόν. πραγματοποιείται ο γάμος, μετά από μια μακροχρόνια σχέση του ζευγαριού κι αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την νομιμοποίηση της σχέσης και την απόκτηση παιδιών.
3. Οικογένεια
Οικογένεια είναι μια κοινωνικά αναγνωρισμένη και παραδοσιακά καθιερωμένη μορφή συμβίωσης των μελών της κοινωνίας. Σχηματίζει την αρχική βιολογική και κοινωνική κοινότητα που συντελεί στην αναπαραγωγή της κοινωνίας. Μέσα στα πλαίσιά της δημιουργείται μια κοινότητα όπου τα μέλη της έχουν κοινούς δεσμούς, ψυχικούς και αίματος και ζουν κάτω από την ίδια στέγη.
Αποτελεί πρωταρχικό κύτταρο και οργανικό μέλος της κοινωνίας κάθε αλλαγή της οποίας επηρεάζει την οικογένεια και τους θεσμούς της. Κι αυτό συμβαίνει γιατί η οικογένεια μεταδίδει τον πολιτισμό, την μόρφωση, τη γλώσσα, διαμορφώνει τη συμπεριφορά, καταστέλλει τα ένστικτα, γι' αυτό κάθε αλλαγή στα κοινωνικά δεδομένα, επηρεάζει τους κόλπους της οικογενείας.(19)
Η οικογένεια προτού φτάσει στη σημερινή της μορφή, στην πυρηνική, πέρασε από πολλά στάδια, όπως είχαμε την - αμφισβητούμενη πια- μητριαρχική οικογένεια, την πατριαρχική, την μεγάλη - εκτεταμένη οικογένεια, ώσπου εξαιτίας της βιομηχανικής επανάστασης κατάληξε στην πυρηνική οικογένεια, η οποία αποτελείται από τους δύο γονείς και τα παιδιά. Γονείς ονομάζουμε τον άντρα και τη γυναίκα που έφεραν στον κόσμο ένα παιδί (βιολογικοί γονείς) και προσπαθούν με τον καλύτερο τρόπο να το διαπαιδαγωγήσουν και να του δώσουν τα κατάλληλα εφόδια για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της ζωής
Για να θεωρηθεί ένα ζευγάρι ως πατέρας και μητέρα του παιδιού τους, δεν αρκεί να το φέρουν στον κόσμο, να του δώσουν ζωή, ενώ από την άλλη η συμπεριφορά τους κάθε άλλο παρά γονεϊκή μπορεί να χαρακτηριστεί.
Οι γονείς για να φέρουν εις πέρας τον βαρύ αυτό κοινωνικό τίτλο, που φέρουν, θα πρέπει να αποκτήσουν γνώσεις για την ανατροφή των παιδιών τους ρωτώντας φίλους και εικδικούς ή διαβάζοντας βιβλία, να προετοιμαστούν για τις ευθύνες που θα αναλάβουν και να αντιμετωπίζουν τα ενδεχόμενα προβλήματα με θετική ψυχολογία και καλές προοπτικές.
Το χρέος που πρέπει να εκπληρώσουν είναι τριπλό:
- Να φροντίσουν για την καλή υγεία των παιδιών τους.
- Να μορφώσουν τα παιδιά τους με εγκυλοπαιδικές γνώσεις, αλλά και με γνώσεις που προέρχονται από την εμπειρία και τα βιώματα της ζωής.
- Να τα διαπαιδαγωγήσουν με τον πιο συμφέροντα τρόπο για τα ίδια τα παιδιά και να τα κοινωνικοποιήσουν από μικρή ηλικία.(20) 
Αναρτήθηκε 22/10/2012
Πηγή:http://paroutsas.jmc.gr/family/family.htm
Βιβλιογραφία Κεφαλαίου
16) Λυκαρδοπούλου Κ. "Ο ρόλος του αντρόγυνου στη σημερινή Κοινωνία" , εκδ. Μέγας Σείριος, 1985, σελ. 43,67-69,81
17 ) Οπ.π. σελ 255
18) Οπ.π. σελ 10-12
19) Τσαρδάκη Δ. "Διαδικασίες κοινωνικοποίησης" εκδ. ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ, Αθήνα 1984, σελ. 34
20) Μουδατσάκη Δ. "Οικογένεια και παιδί", Ηράκλειο, 1995, σελ. 12-15

 ...............................................................................

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΘΟΥΣΑΣ

Ξεκίνησαν τα μαθήματα Παραδοσιακών χορών και ZUMBA

Το τμήμα των γυναικών του Συλλόγου μας  έγκαιρα κινητοποιήθηκε και ήδη άρχισαν από 15 Σεπτεμβρίου  τα μαθήματα Παραδοσιακών χορών και ZUMBA,στην αίθουσα μας στην οδό Αιγίου 1 και Μεσσήνης στην Ανθούσα.

Τα μαθήματα Παραδοσιακών χορών γίνονται κάθε Πέμπτη απόγευμα από 19:00 μέχρι 20:00  και τα μαθήματα ZUMBA κάθε Σάββατο πρωί από 11:00 έως 12:00.
Υπάρχουν ακόμη λίγες θέσεις και όποιες κυρίες/ δεσποινίδες, μέλη/ φίλες του Συλλόγου, επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας ή να έρθουν από κοντά  να παρακολουθήσουν και να εγγραφούν σε πρόγραμμα της αρεσκείας τους.
Ελπίζουμε από τον Οκτώβριο να μας δοθεί η δυνατότητα να λειτουργήσουμε τμήματα εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ζωγραφικής.
Γιά συμμετοχές στα γραφεια του Συλλόγου ή στο τηλέφωνο 6977575939
Αναρτήθηκε: Σεπτέμβριο 2013

  ......................................................................

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΟΥΣΑ ΑΤΤΙΚΗΣΆλλη μια Εκκλησιαστική Πανήγυρις  έλαβε χώρα στην όμορφη πόλη μας επί της εορτής της Αγίας μεγαλομάρτυρος Σοφίας και των θυγατέρω ν αυτής Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης.
Το καθίδρυμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου που βρίσκεται στην πόλη μας και είναι στις προαναφερθείσες άγιες μάρτυρες γυναίκες, είχε την ετήσια πανήγυρή του, όπου την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου το απόγευμα τελέσθηκε ο Μέγας Εσπερινός και η λιτάνευση της εικόνας των Αγίων λειψάνων της Αγίας Σοφίας που φυλάσσεται εντός του ιερού Ναού.
Συμμετείχαν αρκετοί ιερείς, η Δημοτική αρχή με επικεφαλής το Δήμαρχο κ. Αθανάσιο Ζούτσο με το επιτελείο του, η φιλαρμονική του Δήμου, που συνόδεψε οδηγώντας τη λιτανεία παιανίζοντας και πλήθος πιστών.
Το πρωί της Δευτέρας 17 Σεπτεμβρίου , τελέσθηκε η Θεία Λειτουργία όπου ιερούργησε ο Ποιμενάρχης μας Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κκ Νικόλαος, όπου με ξεχωριστό και ιδιαίτερα θεάρεστο τρόπο τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και έδωσε την ευλογία του σε όλους τους παραβρισκόμενους πιστούς.
Ήταν ανέκφραστη η χαρά των πιστών ευρισκόμενοι πλησίον του Μητροπολίτη διότι είναι λίγες οι ευκαιρίες που τους δίδονται έτσι ώστε να συμμετέχουν προσευχητικά με τον Σεβασμιώτατο.
Την οργάνωση και ετοιμασία της Πανηγύρεως είχε ο υπεύθυνος ιερέας του Οικουμενικού Πατριαρχείου Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Συκής με τους συνεργάτες του.
Η ενορία της Ανθούσας ήταν εκεί μαζί με τον εφημέριό της πατέρα Ιωάννη, ο οποίος μετείχε όλων των ακολουθιών.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και με τη μεσιτεία των Αγίων Μαρτύρων Γυναικών να μας δώσει ο Μεγαλοδύναμος, ΣΟΦΙΑ,ΠΙΣΤΗ, ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ.