ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


email: fonianthousas@gmail.com     τηλ. 6977-575939ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

                                           ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Υπηρεσία             

Τηλέφωνο
Γραφείο Κίνησης- θέματα Καθημερινότητας

210 6600703, 2106600720
Δημαρχείο Παλλήνης

2106604600
Δημοτολόγιο

2106604630
Ηλεκτροφωτισμός & Καθαριότητα

2106604638
Κοινωφελής Επιχείρηση

210 6619937
Οικονομική Υπηρεσία

2106604610
Τεχνική Υπηρεσία

2106604645
Υπηρεσία Ύδρευσης

2106604620

Δημοτική Ενότητα ΠαλλήνηςΔημοτικό Κατάστημα

2106600600


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ                       210 6666211


ΙΑΤΡΕΙΟ                                                                                    21Ο 6664489
ΚΕΠ                                                                                            210 6668614
ΚΑΠΗ                                                                                         210 6669087


              
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ   :