Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019

ΔΙΕΥΚΡΙΝΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ


Η εκλογή των Κοινοτικών Συμβούλων γίνεται με χωριστή κάλπη και κατά Συνδυασμούς. (ξεχωριστά από τους Δημοτικούς Υποψήφιους)  
                                                       
Πρώτο χαρακτηριστικό του νέου εκλογικού πλαισίου, είναι ότι ο Συνδυασμός  δεν  έχει υποψήφιο Πρόεδρο Κοινότητας ως Επικεφαλής, αλλά  περιλαμβάνει μόνο υποψήφιους Συμβούλους Κοινότητας.
Όσον αφορά τους σταυρούς προτίμησης, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ 2 υποψήφιων.

Δεύτερο χαρακτηριστικό, είναι πως στην περίπτωση που Συνδυασμός πλειοψηφήσει με ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50% + 1 ψήφος), ο πρώτος σε σταυρούς υποψήφιος Σύμβουλός του αναδεικνύεται Πρόεδρος Συμβουλίου.

Εάν Συνδυασμός ΔΕΝ λάβει άνω του 50%,    Πρόεδρος Συμβουλίου θα εκλεγεί με ψηφοφορία από το σύνολο των μελών του οικείου Συμβουλίου, για όλη τη δημοτική περίοδο, ο Σύμβουλος ενός από τους δύο πρώτους κατά σειρά εκλογής Συνδυασμούς, που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων του Συνδυασμού του.

Tο Συμβούλιο θα συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση, για να εκλέξει τον Πρόεδρό του, κατόπιν πρόσκλησης του πρώτου, μεταξύ των εκλεγέντων Συμβούλων του μεγαλύτερου σε εκλογική δύναμη Συνδυασμού, κατά τη σειρά αναγραφής αυτών στην απόφαση του Δικαστηρίου περί ανακήρυξης του Συνδυασμού. Θα προεδρεύσει ο Σύμβουλος που θα το συγκαλέσει.

Οι Σύμβουλοι, με μυστική ψηφοφορία, θα επιλέξουν για Πρόεδρο της προτίμησής τους, ανάμεσα στον πρώτο, σε σταυρούς προτίμησης, Σύμβουλο του πρώτου κατά σειρά εκλογής Συνδυασμού και τον πρώτο, σε σταυρούς προτίμησης, Σύμβουλο του δεύτερου Συνδυασμού. Έκαστος έχει δικαίωμα να επιλέξει έναν μόνο υποψήφιο. Πρόεδρος θα εκλεγεί εκείνος που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Συμβουλίου. Αν μετά από τρεις ψηφοφορίες οι υποψήφιοι λάβουν τον ίδιο αριθμό ψήφων, θα διεξαχθεί κλήρωση μεταξύ τους.

Στις επερχόμενες εκλογές στην Ανθούσα,κατεβαίνουν τρεις συνδυασμοί για το Κοινοτικό Συμβούλιο        Προσπάθειες που καταβάλαμε για τη συγκρότηση ΕΝΟΣ (1) ΜΟΝΟ        Συνδυασμού  ‘’για την Ανθούσα’’  από διαβούλευση με όλους τους κατοίκους και φορείς που δυστυχώς δεν καρποφόρησαν…

Απομένει να κοιτάξουμε μπροστά επιλέγοντας υποψήφιους  ικανούς  με όρεξη δυνατότητες και χρόνο να εργαστούν για το γενικό καλό της ΑΝΘΟΎΣΑΣ και μόνο.

Ιδανικό θα είναι  να εκλεγεί  Πρόεδρος  με πλειοψηφία  (50+1) χωρίς να απαιτηθεί η εκλογή του με μυστική ψηφοφορία  για αποφυγή διαπραγματεύσεων και πιθανών προβλημάτων συνεργασίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου