Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021

Προγραμματισμός ραντεβού εμβολιασμού

Οι πολίτες που έχουν εγγραφεί στην άυλη συνταγογράφηση και είναι δικαιούχοι εμβολιασμού θα λάβουν γραπτό μήνυμα από το 13034 σχετικά με το προ-κρατημένο ραντεβού τους

·         Οι πολίτες ενημερώνονται μέσω γραπτών

μηνυμάτων (SMS) από το 13034 για την προκράτηση ραντεβού

·         Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να επιβεβαιώσουν το ραντεβού μέσω SMS,

εντός 72 ωρών, διαφορετικά η θέση απελευθερώνεται.

·         Οι πολίτες λαμβάνουν άμεσα απάντηση από το EMVOLIO

 σχετικά με την επιτυχή επιβεβαίωση

Σε περίπτωση που οι πολίτες επιθυμούν να το τροποποιήσουν το προκρατημένο ραντεβού, θα πρέπει να εισέλθουν στην πλατφόρμα emvolio.gov.g

https://emvolio.gov.gr/sites/default/files/attachments/emvolio_platform_presentation_vfinal.pdf?rel=

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου